OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Mensenrechten en de wijding van vrouwen

P e r s b e r i c h t

Hans Wijngaards

Vrouwen tot diaken gewijd - Historische feiten en actueel debat

met een voorwoord van mgr. R. Vangheluwe, bisschop van Brugge.

Hans Wijngaards gaat in dit boek in op belangrijke historische bronnen, vanaf het begin van het christendom tot het jaar 900. Hij bewijst op overtuigende wijze dat vrouwen de rol van diaken op zich namen en hiertoe ook gewijd werden. Met zijn historische studie levert Wijngaards een belangrijke bijdrage aan het actuele debat over de wijding van vrouwen tot diaken.

Al vanaf de jaren zeventig houdt Wijngaards zich intensief bezig met het thema van de wijding van vrouwen. Tot zijn eigen verrassing kon hij in Schrift en Traditie geen houdbare argumenten hiertegen ontdekken. Wijngaards speelt een belangrijke rol in de internationale organisatie die zich inzet voor de wijding van vrouwen Campaign for the Ordination of Women in the Roman Catholic Church (www.womenpriests.org).

Uit het voorwoord van mgr. R. Vangheluwe:

‘Elke parochie of communiteit, elke locale geloofsgemeenschap, heeft als eerste opdracht het vormen van gemeenschap rond de persoon van Jezus Christus. (…) In die levende gemeenschappen zijn er vele functies, waarin ook jongeren en vrouwen in voldoende mate vertegenwoordigd dienen te zijn. Op dit punt is er zeker vooruitgang geboekt, maar toch zijn er nog onvoldoende vrouwen die volwaardig deel nemen aan de organisatie van het christelijk leven.

Bij velen, ook bij mij, blijft de vraag leven om aan vrouwen een eigenstandige functie toe te kennen. In de vroegere kerk bestonden er naast diakens ook diaconessen. Kan men niet daarnaar teruggrijpen? (…) Het boek van dr. Hans Wijngaards levert een goede bijdrage aan een open gesprek over deze voor de Kerk zo belangrijke kwestie.’

In het opinieblad VolZin van 20 oktober 2006 is een interview met Hans Wijngaards opgenomen. Hierin zegt hij onder andere:

‘Het doel van mijn boek is aan te tonen dat de sacramentele wijding van vrouwen tot diaken voor honderd procent verantwoord is. (…) De kerk kan van binnenuit en vanuit haar eigen geschiedenis de stap nemen omdat die al eerder is gezet.’

Op 24 november 2006 is Hans Wijngaards een van de sprekers op de Catharinadag. Zie hiervoor: www.catharinadag.nl.

“Vrouwen tot diaken gewijd” door Hans Wijngaards

een uitgave van Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk
en Uitgeverij Altiora, Averbode.
ISBN 978-90-76242-76-7 (Nederland)
224 pagina’s – Prijs: € 17,00

Bestellen: info@boekhandelberne.nl, 0413-291394

Recensies:

  1. Vrouwen tot diaken gewijd door Margriet Gosker, Geroepen maart 2007 blz.3
  2. Vrouwen tot diaken gewijd, door Theresia Saers


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research