Parochiebladservice

P a r o c h i e b l a d s e r v i c e

Opzet

Parochiebladen zoeken vaak naar‘bladvulling’ die zowel interessant als nuttig is.

Weinig parochianen zijn zich bewust van de historische en theologische achtergrond van de discussie over de priesterwijding van de vrouw.

De bedoeling van deze service is om aan redactieleden van parochiebladen niuewe ideeën aan de hand te doen.

De tekst op de volgende kleine hoofdstukjes kan gemakkelijk uit de bladzijde gelicht worden en op de eigen computer geplaatst. Maar ons website heeft nog veel meer diep en onthullend materiaal dat zich leent tot opname in kleine brokken!

Selectie en redactie van bovenstaande teksten door Machteld Vos de Wael

Terug naar O p e n i n g s m e n u?


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research