Waarom ondersteunen theologen de wijding van vrouwen. Systematische cursus over de wijding van vrouwen?

Waarom ondersteunen theologen de wijding van vrouwen.

Een ‘cursus’ in tien stappen


Deze tien stappen zijn ontwikkeld voor een systematische studie van de belangrijkste theologische begrippen die ten grondslag liggen aan het det over de vrouw als priester. Hoewel het materiaal niet het hele wetenschappelijke veld beslaat, behandelt het wel de centrale punten – en dit vrij gedetailleerd.

Ik raad u aan niet meer dan een stap tegelijk te doen op een gegeven moment – tenzij u al vertrouwd bent met wat de theologische disciplines inhouden. Nadat u de documenten hebt gelezen ( en soms ook afgedrukt) zult u tijd nodig hebben om ze in u op te nemen en eigen te maken.

1. Is de wijding van vrouwen ook een kwestie van gelijke rechten? –Lees hier!
2. Welke conclusie kunnen we trekken uit het feit dat Jezus geen vrouwen opnam onder de twaalf apostelen? –Lees hier!
3. Zijn negatieve uitspraken over vrouwen die we lezen in de Schrift door God geïnspireerd? –Lees hier!
4. Is het vrouwen voor altijd verboden ‘onderricht te geven in de Kerk’? –Lees hier!
5. Is de leer van Kerkvaders en theologen ongeldig geworden door hun vooroordelen jegens de vrouw? –Lees hier!
6. Is de leer van de Kerk onderhevig aan veranderingen? –Lees hier!
7. Was de ware Katholieke Traditie tegen de wijding van vrouwen? –Lees hier!
8. Kan een vrouw Christus vertegenwoordigen? –Lees hier!
9. Hoe bindend is de leer van Rome over het niet wijden van vrouwen? –Lees hier!
10. Wat is het toekomstperspectief voor de wijding van de vrouw in de Katholieke Kerk? –Lees hier!

Als u ergens vragen over heeft, meld het mij dan alstublieft. Click op de envelope en stuur me een email!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research