OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Maria Magdalena, of het lot van de vrouw/ Hans Stolp

Maria Magdalena, of het lot van de vrouw

door Hans Stolp

Baarn: Ten Have. 2e druk, mei 2000. 158 blz.

Samenvatting door Theresia Saers

Stolp beschrijft in dit boek(je) Maria Magdalena als de schoonste vrucht van het christendom. Hij ziet haar als een volledig ingewijde, iemand die ervoor koos om zó te leven dat de geest, de god-in-haar, aan het licht kon komen. Zij was een vrouw die het Al kende, zoals ook het vroeg-christelijke geschrift Gesprek met de Verlosser over haar noteert.

Maria Magdalena beleefde volgens schrijver de zeven inwijdingen die de mysteriescholen kenden. Daarbij ging het ook om de kennis en beheersing van kosmische energieën, (interessant in verband met Jezus’ woord "nog grotere dingen zult ge doen" T.S.). Mysteriescholen begonnen uit te sterven in de tijd van Jezus en Maria Magdalena. Stolp baseert zijn betoog op de Mithrasmysterieën. De inwijdingsweg bestond uit zeven stappen of fasen:

  1. Geestelijk leren kijken, d.w.z. gevoeligheid ontwikkelen om verder te kijken dan de buitenkant van de dingen.
  2. Zwijgen en luisteren.
  3. Zelfkennis.
  4. Het leren overwinnen van de angst(en) in ons bestaan.
  5. Zicht op het verborgen geestelijk patroon en het ontwikkelen van leiderschap.
  6. De ontmoeting met Christus. Men treedt uit het lichaam en heeft overweldigende geestelijke visioenen, zoals Lazarus en Paulus (" in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet" T.S.)
  7. Men kent het Al, evenals Maria Magdalena en Johannes op Patmos.

En passant verklaart Stolp in de hoofdstukken 3 en 10 duistere apocriefe teksten, een belangrijk en verrijkend aspect van het boek. Hij gaat in op de uitspraken die haar in de Nag Hammadi geschriften in de mond worden gelegd, en over haar nalatenschap aan ons allen, een uitnodiging om de geestelijke weg te gaan. In de overige hoofdstukken wordt uiteengezet hoe het Lucaswoord over zeven boze geesten die van Maria Magdalena zijn uitgedreven, is misverstaan en vervolgens heeft geleid tot de opvatting dat zij een zondares, een prostituee, een hoer was. Eveneens hoe Petrus zich bedreigd voelde door haar krachtige persoonlijkheid. Schrijver spreekt over het wegretoucheren van Maria Magdalena uit de bijbelse teksten, maar ook over de vernederende uitspraken over alle vrouwen opgetekend bij kerkvaders als Augustinus, Albertus de Grote en Tertullianus.

Alles bij elkaar richt Stolp in zijn boek een heel mooi beeld op van Maria Magdalena

Het boek(je) is een helder geschreven en bijzonder inspirerend geschrift. Het veronderstelt reïncarnatie (een open vraag voor T.S.). Ook voor degenen die niet met alle beweringen van Stolp mee kunnen gaan, is dit een verrijkend werkje.

Inleiding Beeld Meditaties Bibliografie Evangelie-teksten ‘Een Albasten Kruik’ Terug naar ‘home’ pagina

 


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research