Een liedje voor Maria Magdalena

Een liedje voor Maria Magdalena

Wijze: Het daghet in den Oosten; tekst Th. Saers

Heb jij het lied vernomen
van een die heeft gediend
met heel gewone dingen?
Maar Jezus was haar vriend.

Het was van Jan de Doper
dat zij haar inzicht had.
Tezamen met Andreas
ging zij terstond op pad.

En op de vraag: ‘Waar woont gij?’
hoort zij zijn eerste woord.
‘Kom zelf en zie.’ En nooit heeft
een ander haar bekoord.

Op alle `s heren wegen,
tot in de diepste nacht,
is zij hem trouw gebleven,
heeft helpsters hem gebracht.

Martin Schongauer 1450-1492

Zij gaf haar hele leven,
haar jeugd, haar geld en goed,
diende hem en de armen;
zij diende welgemoed.

Zij hoorde naar zijn woorden,
zij zag hem in zijn kracht,
in kwetsbaarheid en moeheid
en in de lijdensnacht.

En toen hij in het graf van
zijn smaad en schande lag,
heeft hij haar niet vergeten,
wachtend de nieuwe dag.

Om Magdaleen te troosten
is hij toen opgestaan.
Zijn leerling’, zijn apostel,
hij heeft haar recht gedaan.

‘Maria’, sprak hij teder,
noemend haar ware naam.
‘Wil aan mijn broeders zeggen
dat ik ben opgestaan.’

Inleiding Beeld Meditaties Bibliografie Evangelie-teksten ‘Een Albasten Kruik’ Terug naar ‘home’ pagina


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research