OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Academisch Menu

Over onszelf
¤ Waarom wij actie voeren
¤ Doel en opzet
¤
Ons team
¤
Webmaster
¤
Het BOEK dat bij dit website hoort
¤
Site map
¤
Diagram
¤
Tijdslijn
¤
Zoeken op onze website?
¤
Hoe contact met ons maken?
Debat met vatikaanse autoriteiten
¤
Inleiding
¤
Samenvatting van argumenten vóór en tegen
¤
Heilige Schrift
¤
Traditie
¤
Theologie
¤
Leergezag
¤
Onze on-line cursus


Beeld gallerijen
¤ Vroege christelijke kunst
¤ Eva en de zondeval
¤ Maria in priestergewaad
¤ RK vrouwen geroepen tot het priesterschap
¤ De wijding van vrouwelijke diakens (1)
¤ De wijding van vrouwelijke diakens (2)
¤ ‘De nieuwe vrouw’
Academische Archieven
¤ Dokumenten van Rome
¤
Kerkvaders
¤
Vrouwelijke diakens
¤
Kerkelijk recht
¤
Middeleeuwse theologen
¤
Post-scholastieke theologen
¤
Recente concilies
¤ Overzicht Theologen
¤
Theologen 1960-1980
¤
Theologen na 1980
¤ Ecumenische Klassieken
¤
Nederlandse teksten
¤
Bookrecensies


Organizaties in je eigen land die ook de wijding van vrouwen voorstaan

Wilt U overgaan naar de presentatie met beelden??


Als u kunt,
ondersteun ons alstublieft!
Word een ‘Vriend’
Wij hebben behoefte aan financiële bijdragen, sponsorsteun, en erflating!


Niet zeker waar te beginnen? Of wil je zoeken op onze website?
Kies je beginpunt vanuit het menu boven, of begin met een van de volgende dokumenten:
* Waar gaat het eigenlijk om? Een inleiding in duidelijke taal.
* De argumenten in het kort. Een samenvatting van de argumenten die vaak vóór of tegen de wijding van vrouwen gegeven worden.
* Onze ‘Time Line’ een chronologische benadering van het thema.
* De ‘plattegrond’ van onze website


Typ het woord of de zin waar je naar zoekt in de open regel en klik op de knop ‘Zoeken’.
Ik experimenteer hier nog mee. Laat het me even weten als het niet goed werkt!

Onze visie -- onze hoop

Wij zijn er van overtuigd dat God goed nieuws heeft geopenbaard, een adembenemende inspiratie die ons leven betekenis schenkt, een ideaal waaraan we onszelf en onze geloofsgemeenschap kunnen afmeten, een bron van hoop die ons blij maakt en trots op het feit dat we volgelingen van Christus zijn.

© womenpriests.org
 
 


Redenen waarom vrouwen dienen te worden gewijd

1. Cultureel vooroordeel
Uitsluiting was te wijten aan een drievoudig vooroordeel.. Dat heeft het inzicht van kerkleiders negatief beïnvloed. klik!

2. Mannen en vrouwen zijn één in Christus.
Door het doopsel hebben zowel vrouwen als mannen deel aan het priesterschap van Christus. Daardoor hebben beiden toegang tot het sacrament van het priesterschap.. klik!

3. Verlies van authentieke Christelijke waarden.
Het voorbehouden van het priesterschap aan mannen hangt samen met de onderwaardering van het lichaam, sexualiteit en het huwlijk. klik!

4. Vrouwelijke diakens.
Tot aan minstens de 9de eeuw heeft de kerk vrouwen sacramenteel tot diaken gewijd. Dit bewijst dat vrouwen het sacrament der wijding kunnen ontvangen. klik!

5. Het openstaan van wijding voor vrouwen blijkt uit de zogenaamde ‘latente’ traditie van de kerk.
De zeer oude devotie tot Maria als priester toont aan dat, volgens de sensus fidei (innerlijke geloofsovertuiging) van de gelovigen, in Maria de uitsluiting van vrouwen al opgeheven was. klik!

6. Andere kerken.
Na zorgvuldig beraad en gebed, zijn andere Christelijke kerken er toe overgegaan vrouwen te wijden. Dit is een bevestiging van de christelijke overtuiging die de katholieke kerk aan het denken moet zetten. klik!

7. Ook vrouwen voelen zich geroepen tot het priesterschap.
Het feit dat talloze rooms-katholieke vrouwen zich geroepen voelen tot het priesterambt is een teken van de Heilige Geest dat we niet naast ons neer mogen leggen. klik!

Conclusie: Er zijn geen geldige argumenten tegen het priesterschap van vrouwen. Integendeel, veel onmiskenbaar christelijke gronden spreken ervóór!


P a r o c h i e b l a d s e r v i c e
Vragen die veel gesteld worden over het leergezag van de Katholieke Kerk en de wijding van de vrouw