OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Uitgangspunten en richtlijnen van de website van Women Priests

Background music?


Beginselen en richtlijnen

van de website van Women Priests

Algemene doelstellingen

1. Onze website (www.womenpriests.org) biedt alle documentatie die relevant is voor de wijding van vrouwen in de Katholieke Kerk.

2. Aan al het materiaal dat op de website (www.womenpriests.org) te lezen is, worden de hoogste wetenschappelijke eisen gesteld, maar tegelijkertijd wordt er op een pastoraal fijngevoelige manier mee omgegaan.

Wetenschappelijke kwaliteit

3. Het doel van deze website (www.womenpriests.org) is een compleet wetenschappelijk archief op te bouwen van studies en onderzoek over de wijding van vrouwen, een archief dat voor iedereen toegankelijk is via het internet.

4. Zowel in de inleidende teksten als in de ondersteunende documenten worden internationale standaarden van wetenschappelijke integriteit en professioneel publiceren nageleefd.

5. Voor het vergaren van informatie wordt een beroep gedaan op experts op specialistische gebieden zoals de Heilige Schrift, traditie, patristiek, kerkgeschiedenis, het magisterium, de psychologie van gender en verschillende takken van de theologie.

6. Academisch onderbouwde opvattingen tegen de wijding van vrouwen krijgen uiteraard ook een plaats op de website.

7. Wat de artikelen en boeken betreft die op deze website gepubliceerd worden: de schrijvers zelf zijn verantwoordelijk voor de meningen waaraan in deze publicaties uitdrukking wordt gegeven.

8. Hoewel het Engels onze communicatietaal is, zal er steeds meer materiaal op onze website te lezen zijn in de belangrijkste internationale talen van het internet.

Verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van de Kerk als Volk van God.

9. Onze website steunt stoutmoedige kritiek op meningen die door kerkautoriteiten worden verdedigd, vooropgesteld dat deze kritiek berust op deskundige theologische kennis en ontstaan is uit trouw aan de waarheid en uiteindelijk aan het welzijn van de Kerk.

10. Op punten waar academisch onderbouwde conclusies verschillen van de positie die het centrale leergezag van de Katholieke Kerk tegenwoordig daarop inneemt, zal de noodzaak tot hervorming en heroverweging benadrukt worden, zonder de belangrijke rol van dat gezag zelf te ondermijnen.

11. De academisch onderbouwde conclusies waartoe men komt, worden aan het grotere publiek – zij die geen geestelijke of theoloog zijn – aangeboden op een zodanige manier dat deze door allen begrepen kunnen worden.

12. Onze website (www.womenpriests.org) probeert, voor zover dat mogelijk is, tegemoet te komen aan de pastorale behoeften van specifieke groepen, zoals geestelijken en niet-geestelijken die in verwarring gebracht zijn, vrouwen die zich van de Kerk hebben afgewend, geïrriteerde theologen en leraren en katholieke vrouwen die tot het priesterambt geroepen worden.

13. Als het gaat om dergelijke specifieke pastorale behoeften, zullen deskundigen om raad gevraagd worden.

14. www.womenpriests.org zal liefde en respect uitdragen voor ons katholieke geloof , de Kerk, de Traditie, kerkelijke eenheid, andere christelijke Kerken en het geestelijk welzijn van allen die geloven.

Approved by the Trustees
8 February 2003

Lees ook:

Vertaling door Mirjam Bonné

Join us  .  .  .  !

Sluit je aan bij ‘CIRCLES’!

Women’s Ongoing Internet Consultation

Credits for the music?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research