OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Mary wearing an episcopal Pallium

Maria die het pallium van een bischop draagt

Gallerij van afbeeldingen, no 1

Vanaf de 6de eeuw treffen we in vele kerken afbeeldingen aan van Maria, terwijl ze het bisschoppelijke pallium draagt.

Het pallium was oorspronkelijk een Grieks kleed, the omophorion, dat ook werd ingevoerd in Rome, en dat waarschijnlijk gedragen werd als statussymbool. Het verwierf echter nieuwe betekenis als kerkelijke kleding. In zijn speciale christelijke vorm en versierd met kruisjes werd het een onderscheidingsteken van pauselijke of bisschoppelijke macht.

pallium

Het pallium, zoals wij het vandaag de dag kennen, is een ronde band die over de schouders wordt gedragen, met twee afhangende gedeelten, een naar voren en een naar achteren. Het pallium is van witte lamswol. Het neerhangende gedeelte heeft meestal gevlochten franje. Op verschillende plaatsen van het pallium zitten vierkante zwarte kruisjes ter versiering. Oorspronkelijk was het bovengedeelte een manteltje, zodanig met spelden bijeen gehouden dat er naar voren een afhangend gedeelte was. Oorspronkelijk waren die afhangende gedeelten lang, later werden ze korter .

Wat is de beteknis van het pallium?

Het is belangrijk te weten dat Maria gedurende de eerste duizend jaar in de kekr werd afgebeeld in het pallium.

Het pallium was het symbool van de hoogste priesterlijke rang. Het kon alleen worden gedragen door de Paus of door een bisschop die dit privilege ontvang van de Paus.

Maria die het pallium draagt

Kolik om het te vergroten!

1. Mozaiek in het Oratorium van San Vincenzo bij de Doopkapel van Lateranen in Rome, dat dateert uit de 6de eeuw..

Maria draagt het witte pallium over een donker kazuifel.

Hier wordt Maria afgebeeld als ‘Hogepriester’, die bij God ten beste spreekt voor de mensen, wat een van de taken is van de hogepriester, genoemd in Heb 5,1. Smeekgebed en voorspraak behoren tot de priesterlijke functies die door de Kerkvaders aan Maria worden toegeschreven.

De afbeelding is te vinden in The Madonna door Adolfo Venturi, Burns & Oates, Londen 1902, pag.4. Voor een groter formaat van de afbeelding (153 Kb), klik hier of op het plaatje.


Mozaiek in Parenzo, Croatia

2. Mozoiek in het Oratorium van San Venanzio, in het Lateraan, daterend uit 642 AD.

De mozaiek werd vervaardigd onder pausen Johannes IV en Theodorus, beide Griek van geboorte (640-649 AD), en de afbeelding toont Griekse invloed. Maria draagt het witte pallium over de kazuifel, maar het bovenste stuk wordt bedekt door haar maphorion (haar sjaal), dat ook een kruis draagt om ons, als het ware, te doen denken aan het kruis dat er onder ligt.

Maria wordt ook hier afgebeeld als een Hogepriester die voorspraak doet bij God voor haar volk. Dit is een van de hogepriesterlijke taken genoemd in Hebreën 5,1. Voorspraak en bemiddeling zijn priesterlijke functies die door de kerkvaders aan Maria werden toegeschreven.

De afbeelding is gepubliceerd in Legends of the Madonna door Anna Brownell-Jameson, Hutchinson & Co, London (geen jaaropgaaf), p. 85. Voor een grotere druk (130 Kb), klik hier of op het kleine plaatje.


Mozaiek in Parenzo, Croatia

3. Mozaiek in de Basiliek van Parenzo, Croatië, daterend van 540 AD.

Maria en Elizabet dargen allebei een pallium onder een kazuifel. De kerkvaders hechtten grote waarde aan het feit dat beide vrouwen tot een priesterlijk geslacht behoorden. Zij zingen Maria’s lof als een persoon van priesterlijke afkomst. Men was er ook van overtuigd dat Maria bij deze gelegenheid Johannes de Doper gedoopt en gevormd had in de schoot van zijn moeder. Maria oefende op deze wijze haar priesterlijk ambt uit.

Deze foto werd in Croatië genomen door Dr. P.M.E. Hogervorst-van Kampen in Augustus 1997. Voor een groetere afbeelding van de mozaiek (240 Kb), klik hier of op het kleinere plaatje.


Klik om te vergroten!

4. Relief beeldhouwwerk in Santa-Maria-in-Porto, Ravenna, 6de of 7de eeuw..

Dit beeldhouwwerk vermengt Oost en West. De Griekse afkorting boven het beeld staat voor meter theou, moeder van God. De afbeelding werd beïnvloed door de Griekse traditie van de zogenaamde Platytera Vrouwe, O.L. Vrouw in gebed. In het Oosten wordt meestal Christus getoond in een ‘raam’ op haar borst. De bovenste mantel is ongetwijfeld Maria’s maphorion, het Griekse equivalent voor de Romeinse pallium. Er staan kruisen over Maria’s gehele gewaad, afgeleid van het kerkelijke pallium.

Maria wordt voorgesteld als de ‘Hogepriester’, die bidt voor haar volk, een hogepriesterlijke taak beschreven in Hebreën 5,1. which is one of the highpriestly tasks mentioned in Hebrews 5,1. Voorspraak en bemiddeling zijn priesterlijke functies die door de kerkvaders aan Maria werden toegeschreven.

De afbeelding staat in Legends of the Madonna door Anna Brownell-Jameson, Hutchinson & Co, London (geen jaartal), p. 83. Voor een vergroting (130 Kb), klik hier of op het kleine plaatje. Een andere uitgave van de afbeelding kan hier worden gezien (uit Sub Matris Tutela door Christa Belting-Ihm, Carl Winter, Heidelberg 1976, plaat XVIa).


Klik om te vergroten!

5. Mozaiek in de Kapel van de Aartsbischop, Ravenna, 11de eeuw (?).. Dit kunstwerk hangt boven het altaar van de aartsbischoppelijke kapel te Ravenna. De mozaiek kwam oorspronkelijk uit de apsis van de Ursiaanse Basiliek. Weer zien we een wit pallium op een donker kazuifel.

Maria wordt voorgesteld als de ‘Hogepriester’, die bidt voor haar volk, een hogepriesterlijke taak beschreven in Hebreën 5,1. which is one of the highpriestly tasks mentioned in Hebrews 5,1. Voorspraak en bemiddeling zijn priesterlijke functies die door de kerkvaders aan Maria werden toegeschreven.

De afbeedlign staat in Sub Matris Tutela door Christa Belting-Ihm, Carl Winter, Heidelberg 1976, plaat XVIb. Om te vergroten (190 Kb), klik hier of op het kleinere plaatje.


Klik om te vergroten!

6. Mozaiek in de koepel van de Baziliek van Torcello, 12de eeuw.

Maria draagt het kind Jezus op haar linker arm. De afbeelding is beïnvloedt door de Griekse eikoon traditie, met name die van de Hodegetria Madonna. Maar er zijn twee duidelijke verschillen. Op haar kazuifel en sjaal staan kruisen-- op het Griekse model, op Maria’s maphorion, staan gewoonlijk sterren. En het witte pallium met kruis is net zichtbaar onder haar linker hand.

De afbeelding staat in The Madonna door Adolfo Venturi, Burns & Oates, London 1902, p.9. Om te vergroten (195 Kb), klik hier of op het kleinere plaatje.
Klik om te vergoten!

7. Schildering in de kerk van O. L. Vrouw van Serbo Campagnano, 13de eeuw.

Maria zit op een troon dat hier waarschijnlijk een bischoppelijk troon voorstelt. Zij draagt het kind Zezus op haar linker arm, en wijst naar hem met haar rechter hand. Een versierd wit pallium reikt naar beneden van onder haar kazuifel.

Enkele auteurs geloven dat Maria hier de dalmatiek van een diaken draagt. Dit leiden zij af van de vorm van de kazuifel. De kerkvaders vereerden Maria als ‘diaken’. Dit klink overtuigend tegen de achtergrond van het feit dat in die tijd vrouwelijke diakens dienst uitoefenden in de Kerk als volledig gewijde ambtsdragers. Ook in latere traditie werd Maria soms een diaken beschouwd, zie b.v. M.J.Scheeben. Maar het feit dat Maria op een bischoppelijk troon zetelt en het pallium draagt spreekt tegen deze uitleg.

De afbeelding staat in Romanesque Painting door Juan Armand, Weidenfeld & Nicholson, New York 1963, p. 46. Om te vergroten (220 Kb), klik hier of op het kleinere plaatje.


Klik om te vergroten!

7. Fresco in Santa Maria Antica, Rome, 14de eeuw?

Maria zetelt op wat waarschijnlijk een bischoppelijke troon is. Het kind Jezus rust op haar knieën. Zij draagt een rijkgeborduurd, met juwelen versierd kazuifel. Men kan het pallium juist zien onder haar linker arm.

De fresco is zwaar beschadigd en het is moeilijk zijn precieze datum vast te stellen.

De afbeelding staat in Le Triomphe de la Vierge-Église door Marie-Louise Thérel, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1984, fig. 96. Om te vergroten (185 Kb), klik hier of op het kleinere plaatje. Om het beeld in zijn ruimere samenhang te zien, klik hier.

Een woord van dank, en een verzoek

Ik dank de volgende personen voor hun hulp: de communiteit van de Arme Clarissen Collectinen in Harwarden, Wales, Groot Brittannië; Colette Joyce, pastoraal medewerkster in de parochie van Fulham, Londen; Dr. P.M.E. Hogervorst-van Kampen, Noordwijk, Nederland; en Drs. A. Wijngaards, Arnhem, Nederland.

Ik verzoek ieder die afbeeldingen kent van Maria in priesterkleding, of afbeeldingen van Maria als priester, mij te laten weten waar ik aan die afbeeldingen kan komen. Maak, indien mogelijk, een kleurenscan en zend die mij als bijlage bij een e-mail. Bewaar s.v.p. de precieze gegevens over reproductie en publicatie. Het helpt me bij de verschuldigde credits en bij het verkrijgen van toestemming om ze op het net te tonen, waar nodig en mogelijk. Ik dank u bij voorbaat!

John Wijngaards

Ga naar Galerij met afbeeldingen, nr 2.

Overzicht van dokumenten aangaande de devotie tot Maria Priester
Home Page?


Traditie
Maria - waarom priester? Theologen en schrijvers Gallerij met beelden Maria en wijding Maria als priester die offert Maria, model voor priesters
Steun ons werk!

vertaling door Zr. Theresia Saers JMJ


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research