OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Maria in priesterkleding

Galerij van afbeeldingen van Maria in priesterkleding

Galerij van afbeeldingen nr 2

De eeuwenoude devotie tot Maria als Priester interesseert ons omdat het aantoont dat de katholieke geloofsovertuiging (de sensus fidelium] in zijn diepere ‘latente vorm’, het vooroordeel tegen vrouwen al overwonnen had. Het is een voorbeeld van latente traditie.

Na de 11de eeuw werd Maria vaak afgebeeld in de liturgische kleding die door bisschoppen en priesters gedragen werd tijdens de viering van de eucharistie.

Dit soort afbeelding had wellicht te maken met een vers in Psalm 45, waarvan de verzen 10-17 in de liturgie dikwijls op Maria werden toegepast. 'De koningsdochter is stralend, in gouddoorstikt gewaad' ( Ps 44,14-15 volgens de Vulgaat = Ps 45,14-15]. Men vatte de tekst op als een verwijzing naar de priesterkleding van Maria. Vgl. Francesco Pepe.

De afbeeldingen worden gepresenteerd in chronologische volgorde.

1. Geïllumineerde bladzijde uit het Gengenbach/Baden Evangelieboek (Landesbibliothek, Stuttgart), Duitsland. ca. 1150 AD.

De Engel Gabriël verschijnt aan Maria, die gekleed is in priesterdracht. In de traditie wijzen theologen vaak op het feit dat de Incarnatie plaats vond op het antwoord van Maria: "Mij geschiede naar uw woord", en dat dus haar woorden Christus tegenwoordig hebben gesteld, zoals de woorden van de consecratie Christus tegenwoordig stellen in de Eucharistie. Vgl. St. Antoninus van Florence OP, J. Duvergier de Hauranne and Bisschop J.Nazlian.

Voor een groter formaat afbeelding (200 KB), klik hier of op het kleinste plaatje.

2. Illustratie in de Frowinus Bijbel, 12de eeuw.

De Frowinus Bijbel is een geïllustreerde uitgave van de Bijbel die werd vervaardigd in opdracht van Abt Frowinus (overleden in 1178 AD). Op het titelblad zien we de abt op zijn knieën liggen voor de Maagd Maria om haar het manuscript aan te bieden. Merk op dat Maria een kazuifel draagt dat overdekt is met kruisjes (net als de abt) en dat ze op het hoofd een bisschopsmijter draagt.

Een interessant detail, alleen zichtbaar op de uitvergrote afbeelding is dat het kind Jezus op haar arm een bloeiende staf houdt. Het is duidelijk dat de kunstenaar hier verwijst naar het feit dat Maria door de Kerkvaders wordt genoemd de staf van Aaron . De staf van Aaron bloeide als bewijs van zijn priesterlijke status (Nu 17,16-26).

De oorspronkelijke afbeelding staat in Bibles du monastère, Engelberg, cod. 4. Bible de Frowinus en 3 volumes. Deze reproductie is te vinden in Le Triomphe de la Vierge-Église door Marie-Louise Thérel, Centre National de la Recherche Scientifique, Parijs 1984, fig. 86. Voor een groter formaat afbeelding (120 Kb), klik hier of op het kleinste plaatje.

3. Apsis boven een altaar uit de kerk van Santa María de Táhull, Barcelona in Spanje, 13de eeuw.

Maria met kazuifel zit op haar troon, zoals een bisschop op zijn troon in de apsis zou zitten. Op haar schoot heeft zij Jezus, het middelpunt van de Eucharistie.

De afbeelding bevindt zich in Romanesque Painting door Juan Armand, Weidenfeld & Nicholson, New York 1963, pag. 113; oorspronkelijke afbeelding uit het Museum of Catalonian Art. Klik hier of op het kleinste plaatje voor een groter formaat (230 Kb).

4. Schilderij 'Le sacerdoce de la Vierge' (close up), begin 15de eeuw, School van Amiens, Frankrijk.

Onze Lieve Vrouw, in klassiek kazuifel en stola, staat aan het altaar, vermoedelijk op het punt om de heilige communie uit te reiken. Ze lijkt een pateen in haar rechterhand te hebben, en met haar linker houdt zij het kind Jezus bij de hand. De Paus ligt geknield vóór haar. Een engel aan zijn rechterzijde heeft zijn tiara in de handen.

De reproductie is uit Le Livre de la Vierge, uitg. Bertrand Guégan, Arts et Métiers Graphiques, Parijs 1961, pag. 35. Het origineel bevindt zich in het Louvre te Parijs. Voor geïnteresseerden hebben we verschillende vergrotingen: (a) een grotere kopie van dezelfde close up (250 Kb). Klik hier of op het kleinste plaatje. (b) een grotere kopie van het hele schilderij, met daarop de Kerk, waarin Maria in het centrum staat. (262 Kb). Hier klikken!

5. Traditionele afbeelding, vermoedelijk van 'Maria als Priester'.

Kunstenaar of herkomst mij niet bekend. Kan iemand mij misschien helpen ze te vinden?

Een woord van dank, en een verzoek

Ik dank de volgende personen voor hun hulp: de communiteit van de Arme Clarissen Collectinen in Harwarden, Wales, Groot Brittannië; Colette Joyce, pastoraal medewerkster in de parochie van Fulham, Londen; Dr. P.M.E. Hogervorst-van Kampen, Noordwijk, Nederland; en Drs. A. Wijngaards, Arnhem, Nederland.

Ik verzoek ieder die afbeeldingen kent van Maria in priesterkleding, of afbeeldingen van Maria als priester, mij te laten weten waar ik aan die afbeeldingen kan komen. Maak, indien mogelijk, een kleurenscan en zend die mij als bijlage bij een e-mail. Bewaar s.v.p. de precieze gegevens over reproductie en publicatie. Het helpt me bij de verschuldigde credits en bij het verkrijgen van toestemming om ze op het net te tonen, waar nodig en mogelijk. Ik dank u bij voorbaat!

John Wijngaards

Ga naar Galerij met afbeeldingen, nr 1.

Overzicht van dokumenten aangaande de devotie tot Maria Priester
Home Page?


Traditie
Maria - waarom priester? Theologen en schrijvers Gallerij met beelden Maria en wijding Maria als priester die offert Maria, model voor priesters
Steun ons werk!

vertaling door Zr. Theresia Saers JMJ


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research