OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

De Vrouw in de Kerk

Dr. G. Huls, publ. Bosch& Keuning N.V., 1965

INHOUD

INLEIDING

5
I DE VROUW IN HET OUDE TESTAMENT 8
iII DE VROUW IN JEZUS' DAGEN
A. In de heidense wereld (14) B. In het Jodendom (17)
14
III DE VROUW IN HET NIEUWE TESTAMENT
1. In de Evangeliën (21)2. Jezus en de vrouw (22) 3. De vrouw in de Handelingen (26) 4. De vrouw in de brieven van Paulus (29) 5. De vrouw in de katholieke brieven en de Openbaring van Johannes (57)
21
IV DE VROUW IN DE OUDE KERK
1. De vrouw in de zending en in de gemeente (59) 2. Diaconessen en weduwen (62): A. Het Oosten (62) B. Het Westen (69) 3. De vrouw buiten de katholieke Kerk (71) 4. Het verdwijnen van de diensten der vrouw (72)
59
V DE VROUW NA DE REFORMATIE
1. Inleiding (78) 2. Luther (79) 3. Zwingli (81) 4. Cal- vijn (81) 5. De vrouw in de gereformeerde Kerken (83) 6. De dienst der vrouw buiten de gereformeerde Kerken (87)
78
VI DE TEGENWOORDIGE KERKELIJKE POSITIE DER VROUW IN NEDERLAND
1. De Nederlandse Hervormde Kerk (89) De Gerefor­meerde Kerken (92) Andere Kerken (93)
89
VII DE POSITIE DER VROUW IN DE WERELDKERK
1. De Rooms-Katholieke Kerk (95)2. De Oosters-ortho- doxe kerken (98) 3. De anglicaanse Kerken (99) 4. De protestantse Kerken (102) 5. De diaconessen (112) 6. De Wereldraad van Kerken (114)
95
VIII HET 'AMBT'
1. De betekenis van de ambtsopvatting voor de kerke­lijke positie der vrouw (119) 2. De episcopale visie op het ambt (120) 3. De congregationalistische opvatting van het ambt (126) 4. De reformatorische (presbyteriale) visie op het ambt (127) 5. Noodzakelijke correcties op de presbyteriale ambtsopvatting (132)
119
     


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research