OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

“Zijn Maria en Elisabet ook onder de pastores?”

Lc 1,39-56
en het pastoraat van ontmoeting

Doctoraalscriptie ter afsluiting van de theologiestudie aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht vestigingsplaats Amsterdam

door Petronella Maria Elizabeth Hogervorst-van Kampen, Juli 1997
Scriptiebegeleider: Dr J.F.M.Smit osa

Inhoud

Inleiding

1

1 Exegese

3
      1.1 Lucas 1, 39-56 4
            1.1.1 Afbakening van de tekst 4
            1.1.2 Werkvertaling 4
            1.1.3 Opmerkingen bij de vertaling 5
            1.1.4 Indeling van de perikoop 7
            1.1.5 Nadere analyse van 1,39-56 12
      1.2 Lucas 1 en 2 23
            1.2. 1 De structuur van Lucas 1 en 2 23
            1.2.2 Personages in Lucas 1 en 2 26
      1.3 Intertekstualiteit van Lucas 1 en 2, vooral 1 ,39-56 35
            1.3.1 Het genre geboorteverhalen 36
            1.3.2 'Gezegend ben jij onder vrouwen' 38
      1.4 Conclusie 40

2 Iconografie

43
     2.1 Iconografie van Lucas 1,39-56 44
      2.2 Iconografische elementen binnen de visitatie 46
      2.3 Iconografie van zes afbeeldingen van de visitatie 48
            2.3.1 Koptisch textiel uit de 6de eeuw 49
            2.3.2 Westminster psalter, 1200 51
            2.3.3 Modena getijdenboek, ca 1390-1400 54
            2.3.4 Middelrijns altaarstuk, ca 1410 57
            2.3.5 Hastings getijdenboek, ca 1480 60
            2.3.6 Hongerdoek van Lucy D'Souza, 1990 62
      2.4 Conclusie 64
      2.5 Conclusie hoofdstuk 1 en 2 66

3 Pastoraat

69
      3.1 Bijbel en pastoraat 69
            3.1.1 Bijbel en feminisme 70
            3.1.2 Een bijbelverhaal als leidraad 72
            3.1.3 Pastoraat 73
      3.2 Lucas 1,39-56 en pastoraat van ontmoeting 78
      3.3 Lucas 1,39-56: een inspiratie voor het pastoraat
             van ontmoeting in het algemeen?
83
            3.3.1 Een ontmoeting tussen twee vrouwen 83
            3.3.2 De betrekkelijke onbekendheid van Lc 1,39-56 84
      3.4 Conclusie 85

4 Conclusie

87
Slotwoord 91
Literatuur 93
Bijlage 1 Maria en Elisabet op een mozaiek uit Porenzo. 540 99
Bijlage 2 Beschrijving van de afbeelding op de kaft 103


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research