OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Als dragers van onfeilbaarheid verwerpen de gelovigen de uitsluiting van vrouwen uit de gewijde ambten.

Als dragers van onfeilbaarheid
verwerpen de gelovigen
de uitsluiting van vrouwen uit de gewijde ambten

Het hele Godsvolk kan niet dwalen in de leer. De Paus en het college van bisschoppen spelen door hun leergezag een cruciale rol in het formuleren van zaken van geloof en zeden. Maar het uitoefenen hiervan steunt echter op de onfeilbaarheid van het hele Godsvolk, en niet andersom.

Een voorgedragen amendement tijdens Vaticanum II, dat de onfeilbaarheid van het leergezag tot bron wilde maken van de onfeilbaarheid van het volk werd door het Concilie verworpen als in strijd met de Traditie. Vaticanum II, Acta synodalia III/1, pag. 198-199; R.R.Gaillardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church, Liturgical Press 1997, pag. 154.

“Het lichaam van de gelovigen als geheel, gezalfd als ze zijn door de Heilige (vgl. Joh 2,20.27), kan niet dwalen in geloofszaken.”

Vaticanum II, Lumen Gentium, § 12

“Gods volk als geheel houdt zich zonder te falen aan het geloof dat eenmaal is doorgegeven aan de heiligen, dringt er dieper in door middels accurate inzichten, en past het grondiger toe op het leven.”

Vaticanum II, Lumen Gentium, § 12

“Dankzij een bovennatuurlijk geloofsbesef, hetwelk het Volk als geheel kenmerkt, legt het deze onfeilbare hoedanigheid aan de dag, wanneer het ‘vanaf de bisschoppen tot aan de laatste leek’, universeel instemt in zaken van geloof en zeden.”

Vaticanum II, Lumen Gentium, § 12Polls onder Katholieken in vele landen tonen aan dat een overgrote meerderheid van praktiserende Katholieken van mening is dat vrouwen gewijd dienen te worden.

We drukken hier een aantal representatie statistieken af. Het percentage geeft de verhouding aan van de Katholieken die voorstander zijn van de wijding van de vrouw.

Groot Britannië Canada Spanje Portugal Nederland Duitsland Italië Australië Ierland VS
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Voor volledige bronvermelding:
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, pag. 44-47.

De inhoud van de Katholieke leer wordt niet beslist,en behoort niet te worden beslist, bij meerderheid van stemmen.

Maar bovenstaande cijfers tonen aan dat veel nadenkende, praktiserende en toegewijde Katholieken er vast van overtuigd zijn dat er geen geldige redenen bestaan tegen het wijden van vrouwen. Ook zij zijn dragers van de onfeilbare traditie.

“Ondergraven wij hiermee het gezag van de hierarchie?”waarom wij het leergezag
durven tegenspreken
vaak gestelde vragen
over het leergezag
volgende
hoofdstuk?
cultureel perspectief de harde feiten geschiedenis echte trouw geloofsbesef
feminisme? onfeilbare leer? onbetrouwbaar? ongehoorzaam? opstandig?
Vragen of ideeën voor ons? __Suggesties? __Opmerkingen?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research