OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Theologen en gelovigen zijn in geweten verplicht te zeggen dat zij het niet eens zijn met het Leergezag, wanneer dat laatste het mis heeft.

Theologen en gelovigen zijn in geweten verplicht te zeggen dat zij het niet eens zijn met het Leergezag,
wanneer dat laatste het mis heeft

Degenen die in gezag gesteld zijn hebben de neiging te denken dat ze niet hoeven te luisteren naar de raad van andere mensen. Dit is in het verleden vaak de oorzaak geweest van ernstige dwalingen.

De Kerk heeft duidelijk gemaakt dat alle gelovigen, en in het bijzonder theologen, de plicht hebben hun bezwaren te uiten in zaken waarin zij beschikken over kennis en ervaring.

 

“Laat men erkennen dat alle gelovigen, hetzij priester of leek, geoorloofde vrijheid van onderzoek hebben, vrijheid van denken, en vrijheid om bescheiden en krachtig hun ideeën te uiten in die zaken waarin zij competentie genieten.”

Tweede Concilie,
Gaudium et Spes § 62“Al naargelang hun kennis, hun competentie en hun uitnemendheid hebben de Christengelovigen het recht en soms zelfs de plicht om aan de gewijde herders hun mening kenbaar te maken in zaken die te maken hebben met het heil van de Kerk.

Zij hebben ook het recht hun mening kenbaar te maken aan de andere gelovigen, met passende inachtneming van de integriteit van geloof en zeden en eerbied ten opzichte van hun herders. ”

Kerkelijk Recht,
canon 212, § 3 .

 


“Vrijheid van spreken is een normale factor in de groei van de publieke opinie, die de ideeën en reacties uitdrukt van de meer invloedrijke kringen in een maatschappij.” (§ 25).
“Wil de publieke opinie op een behoorlijke manier naar boven komen, dan is het absoluut noodzakelijk dat er vrijheid is om ideeën en houdingen te uiten.”
Communio et Progressio,
29 januari 1971“Het leergezag heeft groot voordeel van kritische en vlijtige theologische studie en van de hartelijke medewerking van de theologen… zonder de hulp van de theologie zou het leergezag ongetwijfeld het geloof kunnen bewaren en leren, maar het zou moeite hebben om de verheven volheid van kennis te verkrijgen die nodig is om zijn werk te doen, aangezien het zich ervan bewust is dat het niet is begiftigd met openbaringen of met het charisma van de inspiratie maar slechts met de bijstand van de Heilige Geest.”
Paus Paulus VI
1 oktober 1966

 

“Degenen die zich bezighouden met de heilige disciplines van onderzoek genieten een geoorloofde vrijheid van onderzoek en van het prudent uitspreken van hun mening in zaken waarin zij beschikken over expertise, waarbij zij behoorlijk respect in acht dienen te nemen voor het Leergezag van de Kerk.”

Katholiek Kerkelijk Recht,
canon 218.

“Hoe zit het dan met de blinde gehoorzaamheid?!”waarom wij het leergezag
durven tegenspreken
vaak gestelde vragen
over het leergezag
volgende
hoofdstuk?
cultureel perspectief de harde feiten geschiedenis echte trouw geloofsbesef
feminisme? onfeilbare leer? onbetrouwbaar? ongehoorzaam? opstandig?
Vragen of ideeën voor ons? __Suggesties? __Opmerkingen?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research