OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Onfeilbare leer?

Onfeilbare leer?

“Ja!

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft duidelijk gemaakt dat dit onfeilbare leer is!!!

Kardinaal Ratzinger, Prefect van de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer heeft verklaard: ‘Het gewone en universele leergezag heeft deze leer onfeilbaar afgeroepen’.”
Antwoord op twijfel, 28 oktober 1995“Zo. Onfeilbaar, hè?

Wat betekent ‘het gewone en universele leergezag’? Het verwijst naar het gezamenlijk onderricht van alle Katholieke bisschoppen van de wereld.

Maar het gezamenlijk episcopaat heeft deze leer nooit verkondigd.”“Ja, maar . . . !

De overgrote meerderheid van de bisschoppen van de wereld gelooft dat vrouwen niet gewijd kunnen worden.

Dat weten we zeker, want ze zijn gekozen omdat ze het op dit punt met de Paus eens zijn!”“Wacht even!

Het kan best zijn dat alle bisschoppen van de wereld dit zien als hun persoonlijke mening. Dit noemen we opinio communis, dat is: gezamenlijke mening.

Gezamenlijke mening is niet hetzelfde als gezamenlijke leer.

Honderdvijftig jaar geleden verwierpen bijna alle bisschoppen de evolutie nog. In die tijd geloofden ze allemaal vast dat de wereld in zes dagen werd geschapen ! Dat wil nog niet zeggen dat ze het gezamenlijk leerden.“Maar het is toch gezamenlijke leer?

Zegt Vaticanum II niet: “De bisschoppen die onderrichten in vereniging met de Paus in Rome, dienen door allen te worden gerespecteerd als getuigen van de goddelijke en Katholieke waarheid”?
Lumen Gentium § 25b.“Dan moet je de volledige tekst eens lezen!

Vaticanum II zegt: ‘De bisschoppen verkondigen op onfeilbare wijze de leer van Christus, wanneer zij, zelfs al zijn ze verspreid over de hele wereld, de gemeenschapsband onder elkaar en met de opvolger van Petrus onderhouden, authentiek onderricht geven over zaken van geloof en zeden, en het eens zijn dat een standpunt definitief moet worden aangehangen.’
Lumen Gentium § 25b.

Dus zijn er vijf voorwaarden vereist:

 1. Collegiaal optreden..
  Het is duidelijk dat de bisschoppen als een verenigd leerorgaanbetrokken moeten zijn bij het uitoefenen van het leergezag.
 2. Als ‘rechters’.
  De bisschoppen moeten vrij zijn om hun eigen weloverwogen mening uit te spreken.
 3. Ten dienste van het geloof van de hele Kerk.
  De bisschoppen moeten luisteren naar het Woord van God en naar het ‘sensus fidelium’, de geloofsovertuiging van de gelovigen.
 4. Het moet gaan over geloof en zeden.
  Het onderricht moet betrekking hebben op zaken die het geloof of zeden zelf betreffen.
 5. De leeruitspraak moet bewust worden opgelegd als ‘definitief’.
  De bisschoppen moeten uitdrukkelijk de leer willen opleggen als leer die men definitief dient aan te hangen.

Aan geen van deze vijf voorwaarden is voldaan!“Wat zeg je me nou! Je stelt je eigen mening boven die van Kardinaal Ratzinger?!

Op wiens gezag stoelt jouw mening dan?!"“Toptheologen van over de hele wereld hebben de bewering van Kardinaal Ratzinger over onfeilbaarheid verworpen!”
.

 1. De Katholieke Theologische Vereninging van Amerika
 2. Nicholas Lash, professor van geloofsleer, Cambridge Universiteit, UK
 3. Francis A. Sullivan SJ, emeritus professor Gregoriaanse Universiteit Rome
 4. Elizabeth A. Johnson, C.S.J., professor van geloofsleer aan Fordham Universiteit, New York
 5. Gisbert Greshake, professor van geloosfleer aan de Universiteit van Freiburg, Duitsland
 6. Ann O'Hara Graff, professor van geloofsleer aan Seattle Universiteit, Washington
 7. Peter Hünermann, professor van geloofsleer aan Tübingen Universiteit, Duitsland
 8. Sidney Cornelia Callahan, pastorale theologe, VS
 9. David Knight, pastorale theoloog, Memphis, VS
 10. Richard Gaillardetz, professor, Universiteit van St. Thomas, Houseton, VS
 11. Klaus Nientiedt, ‘How Binding? “Ordinatio sacerdotalis” unleashes debate on the Magisterium’, Herder Korrespondenz 9 (1996) pp. 461-466.
 12. John H. Wright, ‘That all doubt may be removed’, America 171 (July 30-Aug. 6, 1994) pp. 16-19.
 13. Fr. Joseph Moingt SJ, redacteur van ‘Recherches de Science Religieuse’.
 14. Hugh O'Regan, redacteur van on-line magazine, San Fransico Bay Catholic.
 15. De commissie over "Kerk en Vrouw" van de Belgische Bishops' Conferentie

waarom wij het leergezag
durven tegenspreken
vaak gestelde vragen
over het leergezag
volgende
hoofdstuk?
cultureel perspectief de harde feiten geschiedenis echte trouw geloofsbesef
feminisme? onfeilbare leer? onbetrouwbaar? ongehoorzaam? opstandig?
Vragen of ideeën voor ons? __Suggesties? __Opmerkingen?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research