OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Blinde gehoorzaamheid?

Blinde gehoorzaamheid?

“De Paus is en blijft de Paus!

De Kerk leert blinde gehoorzaamheid: “Deze religieuze onderwerping van geest en wil moet op bijzondere wijze worden betoond tegenover het authentieke leergezag van de Paus in Rome, zelfs wanneer hij niet ex cathedra spreekt; dat wil zeggen, ze moet worden betoond op een zodanige wijze dat zijn hoogste leergezag eerbiedig wordt erkend, het oordeel dat hij heeft geveld oprecht wordt aangehangen, in overeenstemming met de bedoeling en wil van de Paus.”
Lumen Gentium, § 25c.


“Dit is maar de helft van het verhaal!

Echte loyaliteit & gehoorzaamheid houden geen ontkenning in van je eigen persoon, je eigen geest, je eigen wil!

Het Tweede Vaticaans Concilie leert: ‘Degenen die onder gezag zijn geplaatst wijden aan de uitvoering van een bevel en van plichten alle krachten van hun verstand en wil, en de gaven die zij van nature of door genade bezitten.’

Anders, zo zegt het Concilie, zou gehoorzaamheid de waardigheid van de menselijke persoon verlagen. De juiste gehoorzaamheid leidt eerder tot grotere volwassenheid binnen de vrijheid die toekomt aan de kinderen Gods.
Perfectae Caritatis § 14.“Heb je vergeten wat St. Ignatius van Loyola leert?

Blinde gehoorzaamheid, zo zei hij, moet een stuk dood hout van je maken, dat je overste kan gebruiken als wandelstok.

De gehoorzaamheid vereist dat je aanneemt dat iets wit is wanneer je overste dat zegt, zelfs als jij zelf duidelijk ziet dat het zwart is!”

“Ja, dat heeft Ignatius gezegd. Maar we moeten dat niet letterlijk nemen. Wilde hij niet dat de Jezuiëten -- de Sociëteit die hij heeft opgericht -- intelligente, eerlijke, kritische mensen zouden zijn?

Een evenwichtige definitie van gehoorzaamheid dient recht te doen aan onze autonomie als denkende en vrije personen. Hier volgen betere definities:

  • ‘Gehoorzaamheid betekent luisteren naar de oproep van God in ons eigen hart: het wil zeggen dat we ons eigen innerlijk gezag volgen, zoals het wordt ervaren, uitgedrukt en onthuld in de gemeenschap. Christus gehoorzamen, mijn bisschop gehoorzamen, God gehoorzamen – het is allemaal geworteld in het trouw blijven aan wie ik ben in Gods ogen.’
    Barbara Schmitz
  • ‘Ware gehoorzaamheid staat altijd klaar om te dienen, maar onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elke structuur die onkritische eisen aan haar stelt.’
    Joan Chittister

waarom wij het leergezag
durven tegenspreken
vaak gestelde vragen
over het leergezag
volgende
hoofdstuk?
cultureel perspectief de harde feiten geschiedenis echte trouw geloofsbesef
feminisme? onfeilbare leer? onbetrouwbaar? ongehoorzaam? opstandig?
Vragen of ideeën voor ons? __Suggesties? __Opmerkingen?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research