Gedichten en Illustraties van Tiny van Lieshout

Gedichten en Illustraties
van Tiny van Lieshout

Deze serie gedichten en illustraties komen uit Tiny van Lieshout’s Ook in de Naam van de Moeder en de Dochter, Wilco, Amersfoort 2000. Zij worden hier gepubliceerd met verlof van de auteur en uitgever.De teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen voor persoonlijk gebruik, maar voor publicatie in elke vorm moet Tiny zelf vergunning geven.

Deze overwegingen werden geschreven tegen de achtergrond van Tiny’s poging om gewijd te worden als katholiek priester. In 1989 verzocht Tiny ingeschreven te worden op de diaconaatscursus van het bisdom Den Bosch. Dit werd haar gewijgerd. Om aandacht te vestigen op het onrecht van deze situatie heeft Tiny haar bisschop toen voor het gerecht gedaagd onder aanklacht van sexuele discriminatie. Tiny werd hierbij geholpen door Vrouwmens, een organizatie die zich inzit voor het vergeteren van de positie van de vrouw in staat en kerk. Zoals te verwachten werd haar rechtszaak afgewezen, eerst door het provinciale gerecht, toen door het nationale gerechtshof en uiteindelijk Het Europpese Hogere Gerechtshof. Maar de zaak veroorzaakte veel publiciteit.

Tiny is iemand van diepe spiritualiteit en gevoeligheid. Haar gedichten en beelden raken het hart. Zij spreekt in naam van de talloze vrouwen die worstelen om hun identiteit te behoeden tegen het onderdrukkend regiem dat nu de kerk beheerst.

Men moet deze gedichten één tegelijk lezen om het meeste nut van hun inhoud te trekken.

 1. woestijntocht
 2. mijn basiscomponenten
 3. brokstukken
 4. mannelijk/vrouwelijk
 5. mijn keuze
 6. onstuitbare kracht
 7. het geldmonster en het religiemonster
 8. identiteitsontwikkeling
 9. vrouwen dragen de Kerk
 10. de kracht van de tijd
 11. aanklacht tegen 'De Vrouw'
 12. aanklacht tegen 'De Man'
 13. innerlijke strijd
 14. verleden - heden - toekomst
 15. mijn visioen
 16. en God zag dat het heel goed was
 17. blasfemie en God-met-ons
 18. onderweg

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

geen woorden maar daden

Vermeld a.u.b. dat dit document
ontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research