OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Er zijn minstens zeven redenen waarom vrouwen de Heilige Wijdingen kunnen en behoren te ontvangen!

Er zijn minstens zeven redenen
waarom vrouwen de Heilige Wijdingen
kunnen en behoren te ontvangen!

1. Een priesterschap in Christus
Door het doopsel delen vrouwen en mannen gelijkelijk in het nieuwe priesterschap van Christus.
Dit houdt openheid in ten opzichte van de Heilige Wijdingen.
click!

2. Bekleed met gezag om voor te gaan.
Bij het Laatste Avondmaal heeft Jezus zowel vrouwen als mannen dit gezag verleend. Beide kunnen zij gewijd worden om voor te gaan in de Eucharistie. click!

3. Culturele vooroordelen
De kerkelijke praktijk vrouwen geen priester te wijden was gebaseerd op een drievoudig vooroordeel tegen vrouwen. Dit beïnvloedde het oordeel van kerkelijke leiders. click!

4. Vrouwen zijn vroeger diakens geweest
Tot minstens in de negende eeuw diende de Kerk aan vrouwen de volledige sacramentele diakenwijding toe. Dit bewijst dat vrouwen wel degelijk de wijdingen kunnen ontvangen. click!

5. De mogelijkheid dat vrouwen kunnen worden gewijd was steeds aanwezig in de latente Traditie van de Kerk.
Een voorbeeld ervan is de eeuwenoude traditie tot Maria Priester. Die toont aan dat in Maria het uitsluiten van vrouwen in het ‘geloofsbesef’ al al lang en breed overwonnen is. click!

6. De wijdere Kerk aanvaardt vrouwelijke priesters.
Na diepgaande studie en gebed wijden andere Kerken nu vrouwen tot priester. Hoewel niet alles wat andere Kerken doen door de Katholieke Kerk kan worden aanvaard, vormt deze groeiende consensus onder gelovige christenen een bevestiging dat het wijden van vrouwen overeenkomstig de geest van Christus is.click!

7. Ook vrouwen worden in feite geroepen tot priester.
Het feit dat vele verantwoordelijke Katholieke vrouwen in zichzelf een roeping gevoelen tot het priesterschap is een teken van de Heilige Geest en we mogen niet doen of we het niet zien. click!

Conclusie: er bestaan geen geldige argumenten tegen vrouwelijke priesters, en vele echt Katholieke argumenten vóór!

Join us  .  .  .  !

Wat moeten we dan aan met de pauselijke leer die vrouwen uitsluit van het priesterschap?
Lees onze veel gestelde vragen
Return to opening menu?

vertaald door Theresia Saers

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research