OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Heeft Paulus de vrouwen verboden onderricht te geven?

Heeft Paulus de vrouwen verboden onderricht te geven?

“Paulus heeft de vrouwen verboden in de bijeenkomsten voor te gaan en te onderrichten. Daardoor heeft hij een blijvende norm gesteld – die vrouwen uitsluit van het priesterschap.”
Inter Insigniores § 9 - 12

“Paulus maakte in de uitoefening van het dienstwerk onderscheid tussen zijn vrouwelijke medewerkers en de mannelijke collegae . ”
Inter Insigniores
  The Congregation for Doctrine in Rome

…aldus de Congregatie voor de Geloofsleer in RomeNee, we hoeven Paulus echt niet de schuld te geven!

Paulus legde inderdaad de vrouwen bepaalde verboden op, die geïnspireerd werden door plaatselijke gewoonten. Zo wilde hij bijvoorbeeld dat vrouwen onder het bidden gesluierd waren:
1 Kor 11,2-16.

In dergelijke teksten ‘rationaliseerde’ hij soms, dat wil zeggen: hij gebruikte populaire argumenten zonder leerstellige inhoud.
  Het priesterschap van Christus bestaat hierin dat wij door het doopsel zijn priesters zijn geworden.

Paulus leerde dat er door het doopsel geen onderscheid meer bestaat tussen mannen en vrouwen: Gal 3,27-28.
Bepaalde leerlingen van Paulus hebben de vrouwen wel een preekverbod opgelegd. Dit was echter alleen maar vanwege de specifieke behoeften van de gemeenschap. Het verbod geldt niet voor de Kerk van alle tijden als een vaste norm.

Lees: 1 Tim 2,1-12 en 1 Kor 14,34-35 .
 

paulus, ik vind je
zo menselijk
wat je wilde doen
deed je niet
en wat je niet wilde
deed je

wilde je nu wel
of wilde je niet
ons vrouwen
na zoveel eeuwen
nog opsluiten
daar ginds in korinthe

Theresia Saers

  Er valt geen geldig verschil te maken tussen twee zogenaamde categorieën bij de medewerkers van Paulus: zij die wel echte ambten uitoefenden en zij die dat niet deden. En Paulus telde duidelijk vrouwen onder zijn medewerkers.

Lees: Bernadette Brooten.


Schriftuurlijke teksten kunnen ons in de war brengen wanneer we ze niet juist verstaan.volgende bladzijde?


U bevindt zich in een vereenvoudigde versie voorzien van afbeeldingen.
Om over te schakelen naar de wetenschappelijke versie, klik hier!

vertaald door Theresia Saers


Join us  .  .  .  !

Sluit je aan bij ‘CIRCLES’!

Women’s Ongoing Internet Consultation

Credits for the music?

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research