OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Heeft de Kerk Nee gezegd - en blijft het dan Nee?

Heeft de Kerk ‘Nee!’ gezegd - en blijft het dan
Nee?

“Dat de vrouw niet tot priester kan worden gewijd is onfeilbaar vastgesteld door het gewone en universele leergezag.”

Ordinatio Sacerdotalis § 4
The Congregation for Doctrine in Rome

… aldus de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome

“De Kerk heeft geen enkel gezag om de vrouw tot priester te wijden en dit oordeel moet door alle gelovigen worden aanvaard als definitief.”

Inter Insigniores § 5

Het universele gewone leergezag betekent de leer van alle Katholieke bisschoppen van de wereld.

Dit leergezag is alleen onfeilbaar als het voldoet aande volgende voorwaarden:
1. een collegiale uitoefening van het leergezag
2. door de bisschoppen, optredend als rechter
3. na geluisterd te hebben naar de gelovigen
4. in een zaak van geloof of zeden
5. in een oordeel dat zij willen opleggen als een definitieve uitspraak.

In de kwestie van de priesterwijding van de vrouw is geen van deze voorwaarden vervuld.

Discussie gesloten?
Beslist niet!
Daarom wijzen vooraanstaande theologen deze bewering van onfeilbare uitspraken af.

Bovendien, wil de leer van de Kerk compleet zijn, dan dient die aanvaard te worden door de gelovigen…wat niet het geval is, wanneer de meerderheid de leer afwijst!

Lees: ‘De aanvaarding van de leer: Nieuwe perspectieven’ door Richard Gaillardetz.
 
  Laten we leren van het verleden.


Het is de eerste keer niet dat het Romeinse leergezag, Pausen inbegrepen, zich ernstig hebben vergist.Bisschop Raymond A. Lucker heeft onlangs een lijst opgesteld van 65 leeruitspraken van de kerk, die ooit werden voorgehouden als bindend en die nu gewijzigd zijn!

Uit dit alles kan men afleiden dat de kwestie van de wijding van vrouwen niet voorgoed gesloten is!   Return to opening menu?

U bevindt zich in een vereenvoudigde versie voorzien van afbeeldingen.
Om over te schakelen naar de wetenschappelijke versie, klik hier!

vertaald door Theresia Saers


Wat bedoelen we precies
met het leergezag van de Kerk?

Lees ‘vragen die veel gesteld worden’!

Join us  .  .  .  !

Sluit u aan bij ‘CIRCLES’!

Women’s Ongoing Internet Consultation


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research