OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Kunnen vrouwen niet handelen in de persoon van Christus?

Kunnen vrouwen niet handelen
in de persoon van Christus?

The Congregation for Doctrine in Rome

… aldus de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome

  “De priester handelt ‘in de persoon van Christus’. Aangezien Jezus een man was, kan alleen een mannelijke priester Christus verbeelden in de Eucharistie.”
Inter Insigniores § 24-28


“Een sacrament is een teken . . . en de priester is een teken van Christus. Aangezien het voor de vrouw niet mogelijk is uitnemendheid te verbeelden omdat ze in een staat van onderdanigheid verkeert, is het gevolg dat ze het sacrament van de Priesterwijding niet kan ontvangen . . .”
Summa Theologica Suppl. qu. 39 art. 1.

Och Heer, och Heer!

Dit vooroordeel stamt van de Kerkvaders en theologen van de Middeleeuwen.

Zij schreven de voortplanting toe aan de vader: alles in het toekomstige kind ligt in het mannelijk sperma, zo dachten zij; de moeder is niet meer dan de grond waarin het zaad opgroeit.

Aangezien vrouwen derhalve geen volledige menselijke wezens zijn, kunnen ze de volmaakte Christus niet verbeelden.  Bovendien, wanneer een priester handelt in de persoon van Christus, is de hoedanigheid die hij of zij uitbeeldt toch niet Christus’ mannelijkheid, maar zijn rol als bemiddelaar!

Christus kan evenzeer bemiddeld worden door de vrouw als door de man aangezien er in Christus geen onderscheid bestaat.

Ook de vrouw is beeld van Christus..

Bovendien handelen vrouwen reeds als ‘andere Christussen’ wanneer zij bedienaren zijn van doopsel en huwelijk.

In feite weerspiegelt de vrouw beter de vrouwelijke eigenschappen van Christus.

Tenslotte kan de vrouw ook de liefde van Christus uitbeelden, die de kern van zijn priesterschap uitmaakt!
De kerk heeft het daarom mis, wanneer zij vrouwen uitsluit van de priesterlijke bediening met het motief dat ze Christus niet zouden kunnen verbeelden!

  volgende bladzijde?

U bevindt zich in een vereenvoudigde versie voorzien van afbeeldingen.
Om over te schakelen naar de wetenschappelijke versie, klik hier!

vertaald door Theresia Saers


Join us  .  .  .  !

Sluit u aan bij ‘CIRCLES’!

Women’s Ongoing Internet Consultation


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research