OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Is het priesterambt niet in overeenstemming met de natuur van de vrouw?

Is het priesterambt
niet in overeenstemming met
de natuur van de vrouw?

“In de symboliek van de verlossing is Christus de Bruidegom en de Kerk is zijn Bruid. De man en de vrouw hebben in Gods plan verschillende functies.”
Inter Insigniores § 29-31“De Openbaring maakt duidelijk waarom de menswording plaats vond overeenkomstig het mannelijk geslacht. Daarom kan alleen de man de rol spelen van Christus, een teken zijn van zijn tegenwoordigheid, in één woord, hem ‘vertegenwoordigen’ (oftewel een effectief teken zijn van zijn tegenwoordigheid) in de wezenlijke handelingen van het verbond.”

Commentaar op Inter Insigniores § 102
  The Congregation for Doctrine in Rome

… aldus de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome


Dit gaat toch echt te ver!

Het beeld van een mystieke bruiloft slaat niet op het priesterambt.

Alle Christenen vertegenwoordigen Bruidegom zowel als Bruid.

Waar er in de liturgie toespelingen op worden gemaakt, gaat de symboliek beiden aan.
De bewering dat Christus geboren moest worden als een man komen we in de christelijke traditie nergens tegen!

Volgens de oude traditie is alleen verlost wat wordt opgenomen in de menswording. Een incarnatie-voor-mannen-alleen zou inhouden dat vrouwen niet geheel verlost zijn!
De vrouw is echter net als de man herboren in het doopsel.

Lees : “Niet genoeg man om de Bruidegom te vertegenwoordigen?!” door John Wijngaards

Ook: ‘Omnis Analogia Claudet’ (Alle vergelijkingen gaan mank’ door Dorothy Irvin
  volgende bladzijde?

U bevindt zich in een vereenvoudigde versie voorzien van afbeeldingen.
Om over te schakelen naar de wetenschappelijke versie, klik hier!

vertaald door Theresia Saers


Join us  .  .  .  !

Sluit u aan bij ‘CIRCLES’!

Women’s Ongoing Internet Consultation


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research