OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Argumenten uit de heilige Schrift

RomeRome over de heilige Schrift

In het vervolg gebruik ik de term Rome om zowel de Congregatie van de Geloofsleer als de Heilige Vader aan te geven.

Vrij onderzoekTegenargumenten ten aanzien van de heilige Schrift

Background music?

    Bijbels overzicht (nl)
1. Jezus Christ heeft geen enkele vrouw gekozen als lid van twaalf apostelen. Zijn open houding tot vrouwen bewijst dat hij niet toegaf aan de social druk van zijn tijd.
De teksten van Rome! (nl)

2. Zo heeft hij een overanderlijke norm vastgelegd.
De teksten van Rome! (nl)

3. Zelfs Maria was niet bekleed met het apostolisch ambt.
De teksten van Rome! (nl)
1. Jezus koos geen vrouw onder de apostolische twaalf vanwege de sociale dominantie van mannen in zijn tijd. (nl)

2. Wij mogen niet concluderen uit iets dat Jezus niet deed, dat hij een onveranderlijke norm gevestigd zou hebben. (nl)
3. Jezus maakte vrouwen evenwaardige deelgenoten in het priesterschap dat door het doopsel wordt verleend. Hierdoor kunnen vrouwen in beginsel deel hebben aan het priesterlijk ambt. (nl)
Maria is hiervoor het voorbeeld bij uitstek. (nl)
4. Bovendien waren vrouwen tegenwoordig bij het laaste avondmaal, toen Jezus zei: “Doet dit ter mijner gedachtenis!” Lees: Suzanne Tunc (nl) en Marjorie Maguire (nl).
    Lees ook: ‘Het schriftargument in Ordinatio sacerdotalis, door Reimund Bieringer, Bijdragen 62 (2001) 129-142. (nl)
4. Rome geeft toe dat 1 Kor 11,2-16 geen normatieve waarde meer heeft, maar ziet de negatieve invloed die deze tekst had op kerkvaders en middeleeuwse theologen over het hoofd.
De teksten van Rome! (nl)
5. Paulus maakte een onderscheid tussen vrouwelijke ‘helpers’ en mannelijke collega’s in het priesteramt.
De teksten van Rome! (nl)
6. Paulus sloot vrouwen uit van het leeramt en van leidersfunkties in de gemeenschap. Dit blijft als een permanente norm.
De teksten van Rome! (nl)
4. Paulus legde vrouwen beperkingen op vanuit zijn culturele oordeel over plaatselijke gewoontes, bijvoorbeeld het dragen van een sluier: 1 Korintiërs 11,2-16 (nl).
De rationalizeringen (nl) van Paulus hebben veel kerkvaders en middeleeuwse theologen op een dwaalspoor gebracht.

5. Paulus leerde de fundamentele gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in Christus: Galaten 3,27-28 (nl). Op grond hiervan kunnen vrouwen net zo goed als mannen delen in het ambtelijke priesterschap van Christus.

6. Sommige leerlingen van Paulus verboden vrouwen onderricht te geven in de bijeenkomsten: 1 Timoteüs 2,1-12 (nl) en 1 Korintiërs14,34-35 . Dit vestigde geen onveranderlijke norm.
Rome geeft de ongeldigheid van dit soort oudtestamentische bijbeluitleg toe (nl), maar negeert het feit dat juist deze bijbeluitleg kerkvaders en middeleeuwse theologen ertoe bracht vrouwen uit te sluiten van het priesterschap. In afgelopen eeuwen zijn teksten uit het Oude Testament gebruikt om aan te tonen dat vrouwen niet gewijd kunnen worden.
7. Men dacht dat God de vrouw geschapen had als minderwaardig dan de man: Genesis 2,18-23 (nl).
8. Men nam aan dat God de vrouw aan de man had onderworpen als straf voor haar deel in de erfzonde: Genesis 3,16 (nl).
9. De man, dacht men, overtreft de vrouw in intelligentie en karacter: Sirach 25,13-24 (nl).
    Conclusie:Wij kunnen geen geldig beroep doen op de heilige Schrift om vrouwen uit het priesteramt te weren.

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen.