OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Een open geest

Een open geest

Regels voor de correcte interpretatie van de H. Schrift
* De ‘letterlijke’ betekenis
* Literaire vormen
* Het beoogde doel
*Rationaliseringen

Onze speurwerk heeft de conclusie bevestigd die reeds in 1995 is bereikt door de Pauselijke Bijbelcommissie van Rome zelf, te weten: dat de wijding van de vrouw tot priester niet kan worden uitgesloten op basis van de Heilige Schrift.

Wat aanvankelijk onacceptabel lijkt kan de wil van Christus blijken.

Wat ongewoon en vreemd lijkt kan heel goed de eis van het evangelie zijn voor onze tijd.

De farizeeën hebben de Timmerman van Nazareth verworpen. Zij weigerden Hem als hun priester te erkennen, toen zij onder zijn kruis stonden op Calvarië. De gedachte dat een vrouw het priesterschap van Christus zou kunnen uitdrukken kan ons evenzeer verwarren – ons vooroordeel is even verkeerd als dat van de vrome tijdgenoten van Jezus.

Slechts een eerlijke beoordeling in het licht van Christus’ Geest dient te beslissen in de kwestie van het ambt voor de vrouw; niet conventie of persoonlijke voorkeur. We spreken tenslotte van het priesterschap van Christus, niet dat van onszelf.

Vertaling: Theresia Saers

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research