OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
De dominantie van de man in het Oude Testament

De dominantie van de man in het Oude Testament

Regels voor de correcte interpretatie van de H. Schrift
* De ‘letterlijke’ betekenis
* Literaire vormen
* Het beoogde doel
*Rationaliseringen

1. De joodse samenleving had haar eigen sociale mythe ontwikkeld van overheersing door de man. Deze sociale mythe werd vanzelfsprekend onderdeel van de Heilige Schrift. Evenals de ‘platte aarde’ theorie onderdeel was van de scheppingsverhalen zonder daarmee aan te geven dat deze theorie door God is goedgekeurd, evenzo liet de structuur van de samenleving haar stempel na op verscheidene religieuze teksten, zonder dat die viel binnen haar leerstellingen.

2. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vormden de joden een door mannen overheerste maatschappij. De vader (de patriarch) was het centrum van alle betrekkingen in het gezin.

3. Bij de joden vinden we evenals bij andere samenlevingen een sterke culturele mythe, bedacht om de centrale positie van de man te onderstrepen. De werking van deze mythe valt aan te tonen uit de eindeloze uitwerkingen ervan in het joodse denken buiten de bijbel. De minderwaardigheid van de vrouw wordt aangetoond door de schepping van Adam te maken tot een glorieus succes, terwijl de verschillende pogingen van God om de vrouw te scheppen worden gepresenteerd als een serie mislukkingen.

R. GRAVES en R. PATI. Hebrew Myths, London,Cassell 1964, pgg., 65 69: 89-90.

4. Het hoeft ons niet te verbazen dat de sociale mythe van mannelijke overheersing de volgende aspecten van de Heilige Schrift heeft beïnvloed:

(a) Godsbeelden. De godenwereld, zoals de mens zich die voorstelt, is één van de manieren waarop de sociale mythe wordt versterkt. Daarom wordt Yahweh vanzelfsprekend opgevoerd als een man en Christus kon niet worden verstaan als incarnatie van God tenzij hij een man was.

(b) Sacramentele Liturgie. De regels die in het Oude Testament de priesterlijke bediening beperkten tot mannen (Lev 8), en vrouwen slechts toelieten in een gedeelte van de tempel, en het baren van kinderen onrein noemden (Lev 12, 1-8: 15, 19-24), illustreren het feit dat de sociale mythe in de liturgie uitdrukking kreeg. Sporen hiervan treft men nog aan in het feit dat de eerste christenen het niet op prijs stelden dat vrouwen volledig deelnamen aan de liturgie. (1 Cor 11, 2-16; 14,33).

(c) De gezinsethiek. De plichten van een vaderten opzichte van zijn vrouw (Sir 9, 1-9; 36, 21-27) of zijn kinderen (Sir 7, 22-26; 22, 3-6; 42, 9-11), die van een vrouw tegenover haar man (Sir 25, 13-26; 26, 1-18) en van kinderen tegenover hun ouders (Sir 3, 1-16; 7, 27-28; 25, 3-6) zijn allemaal uitwerkingen van de sociale structuur vervat in de mythe.

De vroegchristelijke gezinscode weerspiegelt nog dezelfde sociale waarden wanneer deze de rol beschrijft van de man (1 Pe 3, 7; Kol 3, 19, Ef 5, 25-26), van de vrouw (1 Pe 3, 1-6; Kol 3, 18; Ef 5. 22-23; 1 Tim 2, 9-15) en van de kinderen (Kol 3, 20; Ef 6, 1-3).

(d) Religieuze symboliek. Het beeld van het huwelijk tussen Jahweh en Israel behoort hiertoe (Hos 3, 1-5; enz.). Afgodendienst wordt vergeleken met overspel (Ez 16, 15-43; enz.). God spreekt ook als een vader die zijn kinderen bestraft (Js 1, 2-6; 43, 5-7; etc.)

Het feit dat dit patroon van waarden alles doordringt is te wijten aan de fundamentele rol die de sociale ‘mythe’ speelt in de maatschappijopbouw.

5. Vanuit schriftuurlijk oogpunt is het belangrijk dat we dit sociale aspect herkennen zodat we het duidelijk kunnen onderscheiden van hetgeen tot de openbaring behoort. Het Woord van God voor de mensen moest noodzakelijkerwijs gesproken worden in mensentaal en verstaan worden in de culturele denkwijze van de mensen die de boodschap ontvingen. Het zou een noodlottige theologische blunder zijn, indien we het medium, de mensentaal, zouden verwarren met de goddelijke boodschap zelf.

Vertaling: Theresia Saers

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

 

 


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research