OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting van beide standpunten

RomeDe argumenten van Rome

‘Rome’ wordt in dit overzicht gebruikt om zowel de congregatie van de geloofsleer als de paus aan te duiden.

Freedom of InquiryTegenargumenten

Musik?

Heilige Schrift

Heilige Schrift

* Jezus Christus heeft uitsluitend mannen gekozen om apostel te zijn. Daarmee heeft hij een blijvende norm vastgelegd.
* Paulus heeft vrouwen verboden onderricht te geven of om vóór te gaan in de liturgie.

 

* Ofschoon Christus destijds geen vrouwen heeft gekozen onder het aposteltal, heeft hij vrouwen in beginsel een gelijk aandeel gegeven in zijn priesterschap.
* Paulus’ verbod gold alleen enkele plaatselijke gemeenschappen. Paulus heeft uitdrukkelijk de gelijkheid van mannen en vrouwen in Christus geleerd.

Traditie

Traditie

Getrouw aan een ononderbroken traditie heeft de kerk vrouwen nooit tot priester gewijd.

 

Het was te wijten aan maatschappelijke en religieuze vooroordelen dat vrouwen de wijding niet ontvingen.

Theologie

Theologie

Alleen een mannelijke priester kan op de juiste wijze Christus representeren. Want Christus was, per slot van rekening, zelf een man.

Christus wordt door uitsluitend mannelijke priesters niet adequaat vertegenwoordigd.

Leergezag

Leergezag

De kerk bezit de macht niet om vrouwen priester te wijden.

De kerk bezit de macht aan vrouwen de priesterwijding te verlenen.


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen.

Vertaling door Hans Wijngaards