financiele sponsors

Werk met ons mee als een van onze financiële sponsors!

Financiële sponsors zijn individuen, gezinnen of instituties die een deel van onze kosten overnemen door ons jaarlijk een fors bedrag (van Euro 500 tot 10,000 of meer) ter beschikking te stellen.

Wanneer U een Sponsor wordt, gaat U een partnerschap met ons aan, om samen onze internet bibliotheek op te bouwen. Het betekent een geweldige steun in de rug om de priesterwijding van de vrouw in de katholieke kerk tot stand te brengen.

Wij kunnen niet allemaal hetzelfde doen. Enkelen van ons moeten plannen, wetenschappelijk advies verlenen, onderzoek verrichten, documenten copiëren in universiteitsbibliotheken, taken coördineren. Anderen scannen teksten, verbeteren ze, gieten ze in bruikbare vorm, zetten ze om in HTML formaat en lassen interne en uiterlijke verbindingen in. Weer anderen vertalen teksten in de belangrijkste talen voor de kerkgemeenschap. Anderen tenslotte verstrekken ons de financiële hulpmiddelen om onze noodzakelijke kosten tegemoet te komen.

Het gaat hier over echte PARTNERSCHAP en SAMENWERKING!

Zonder Uw financiële steun kunnen wij onze taak, of helemaal niet of slechts ten dele, vervullen. Moeten wij er niet voor zorgen dat de moeite, de tijd, de kunnis en kundigheid van onze plaatselijke en internationale medewerkers de beste resultaten bereiken?

Wie zijn op het moment onze Sponsor?

Het spreekt vanzelf dat wij informatie over onze Sponsors vertrouwelijk behandelen. Maar het kan Uw beslissing verlichten als U er een idee van heeft wie ons sponsort (stand van zaken, augustus 2002).

Onze Sponsors geven ons gewoonlijk een jaarlijkse toezegging voor drie jaar. Daarna wordt de toezegging herzien.

Sponsors ondersteunen ons op het moment met jaarlijkse bijdragen tussen EU 750 en EU 12.000.

In het jaar 2001 ontvingen wij ca. EU 42.000 van negen Sponsors. Enkelen daaronder waren religieuze instituten, anderen privépersonen! Het bedrag aan lopende uitgaven dat wij jaarlijks nodig hebben bedraagt EU 75,000 per jaar. Er was dus al een tekort!

Enkele toezeggingen van Sponsors lopen af. Deze Sponsors zijn niet meer in staat ons verder te ondersteunen. Daar zijn verschillende redenen voor: leidinggevende personen van instituten wisselen, persoonlijke omstandigheden veranderen, enz.

Om kort te gaan: wij hebben niet genoeg middelen om ons werk voort te zetten.

Daarom vragen wij U een van onze Sponsors te worden en ons zo te vergezellen op weg naar ons belangrijke doel!

Als U ons laat weten dat U mogelijkerwijze geïntereresseerd bent, sturen wij U zonder verplichting een volledig informatiepakket op!

Overweeg de volgende mogelijkheden:

Terug naar het menu?


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research