Geef ons een nalatenschap!

Geef ons een nalatenschap!

Een van de meest effectieve wijzen om ons te steunen is door ons een schenking achter te laten. Wij kunnen dan ons werk voor ons gezamenlijk doel voortzetten zelfs na Uw overlijden.

Hoe kunnen wij ons op de dood voorbereiden?

Als Christenen kunnen wij gelukkig vooruitzien - als ons geloof sterk genoeg is - naar een vollediger leven na de dood.

Kardinaal Basil Hume, aartsbischop van Westminster, schreef in zijn boek "De Pelgrimstocht van het leven":

Een Christen beschouwt de dood met realisme, maar weet toch dat hij/zij door een poort bij een nieuw begin aankomt, de betekenis en zin van onze eigen bestaan.

Het leven is een pelgrimstocht. Wij zijn onderweg. Vroeger of later bereiken wij ons doel. Dat doel noemen wij de hemel. Daar zullen wij God ontmoeten, God enigszins begrijpen en deze ervaring zal ons in een staat van volkomen en niet eindigende zaligheid brengen. Daarvoor zijn wij geschapen.

Mijn vader, Dr. N. C. H. Wijngaards, schreef in zijn bekende boek Kunstwaardering:

Alle schoonheid op aarde is een afstraling van de goddelijke schoonheid. Het is er als het ware een vóórproefje van. Het is alsof God ons will zeggen door alles wat mooi is op aarde: ‘Later zul je dit schoonheidsgenot, en nog op andere wijze, genieten’.

De volmaakte schoonheid, de oneindige schoonheid, is God zelf. God bezit immers alle eigenschappen in de hoogste mate. Zo ook de schoonheid. Die schoonheid is het waarvan we in de hemel zullen genieten. In de hemel zullen wij God ‘zien’. Ze zal onze ziel ontroeren.

Jesus wird da sein!

Het is natuurlijk niet zo dat ons sterven niet met pijn, eenzaamheid of angst gepaard kan gaan. Wij hoeven maar te denken aan Jezus’ eigen dood, zijn doosstrijd aan het kruist toen hij zich door zijn Vader verlaten voelde.

Toch was zijn dood een wonderlijk positieve en edelmoedige daad. Hij nam al onze zonden op zich. Daardoor ontvingen wij allen de belofte van eeuwig leven. Wanneer wij de lijdensgeschiedenis horen voorlezen kunnen wij zo gemakkelijk bedwelmd worden door droefte zonder met dankbaarheid te denken aan de boodschap van Liefde die erin vervat ligt. Waarom zouden we deze dag anders "Goede Vrijdag" noemen?

Waarschijnlijk heeft de dood van een geliefde persoon ons geschokkeerd en met droefenis vervuld. Maar de meesten van ons schenken geen aandacht aan onze eigen dood, behalve op onze laatste dagen.

Maar wij mogen de gedachte aan de dood niet onderdrukken, zoals Kardinaal Hume ons maant:

Ik zal op zekere dag sterven. Het is goed dat in gedachten te houden. Het werpt een ander licht op mijn levenswijze nu. Het biedt een ruimer perspectief . . . Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Ik moet hem verwelkomen wanneer hij voor de deur staat. Dit heilig perspectief werd opengegooid door Hem die stierf om mij te laten leven.

Het is heilzaam geestelijk op onze dood voorbereid te zijn. Maar wij moeten net zo goed materiële voorbereidingen treffen.

Waarom een testament?

Het is niet verstandig zonder testament te sterven. Het kan oneenigheid in the familie veroorzaken. De belasting kan een groot deel van wat wij nalaten opstrijken. Uw naaste vrienden krijgen misschien niets, en iets dat hun dierbaar is komt terecht in de handen van een familielid, terwijl je het zelf liever aan iemand anders had toegedacht. Het kan zelfs zijn dat uw man of vrouw erdoor benadeeld worden.

Ook al hebben wij tijdens ons leven beslist geestelijke prioriteiten, moeten wij toch plannen maken voor wat er gebeuren zal na onze dood, ook wat betreft onze materiële bezittingen. Misschien meent U niet veel te bezitten. Maar als U het allemaal bij elkaar optelt, zult U verbaast zijn. De dood bevrijdt ons van alle schulden en van ons bezit, maar anderen kunnen van uw bezit profijt trekken - en dat is toch een goede zaak?

Een paar nalatenschappen per jaar zouden ons al geweldig helpen onze belangrijke informatie aan honderdduizenden personen door te geven, en dat vele jaren lang!

Wanneer U uw Testament maakt of aan wil passen, denk aub aan ons. Wij zullen U ook niet vergeten. Wij zullen regelmatig voor U bidden. Iedere Maandag om 12.15 am vieren wij de eucharistie op ons kantoor. Dan sluiten wij altijd bijzonder aldiegenen in die deel uitmaken van ons internationale ‘net’ van medewerkers, sponsors en weldoeners - of zij bevinden in deze wereld of de toekomstige!

Wij zijn allemaal bevrijd door Jezus’ dood. Ik hoop dat U ons blijft steunen ook na Uw dood, door de charitatieve Stichting Housetop en zijn campagne voor de priesterwijding van de vrouw te begunstigen met een nalatenschap.

Onze campagne zal nog tientallen jaren gevoerd moeten worden. Zelfs wanneer de Katholieke Kerk uiteindelijk zal beslissen vrouwen in de ambten toe te laten - en dat komt zeker! - , zal het nog een lange tijd duren vóór iedereen in de Kerk deze verandering zal begrijpen en accepteren. De ervaringen van de Anglikaanse Kerk in England bevestigen dit.

Door wat soort nalatenschap kunt U Housetop gedenken?

U moet zeker een notaris raadplegen, maar het is nutting te weten welke opties U heeft. Er zijn drie soorten nalatenschap:

  • Een resterend legaat, dat is het nalaten van het geheel of een deel van Uw bezit dat overblijft nadat belasting, geldelijke legaten en kosten zijn afgetrokken.
  • Een geldelijk legaat, dat bestaat in een zekere som geld.
  • Een specifiek erfstuk, dat bestaat in een bepaald voorwerp (b.v. een sierraad, een huis).

Juristische formuleringen voor het maken van testamentaire beschikkingen

Resterend legaat

"Ik laat het geheel van mijn bezit (of de percentage van ... % van mijn bezit), nadat alle schuldplichten, belastingen, geldelijke legaten en kosten zijn afgetrokken na aan Housetop Care Limited, Engelse Charitatieve Stichting No 1053251, 111A High Street, Rickmansworth, Herts WD3 1AN, UK, ten gunste van de campagne voor de priesterwijding van de vrouw in de Katholieke Kerk, en ik verklaar dat een bevestiging van ontvangst door de penningmeester(es) van Housetop Care Limited of een andere bevolmachtigde vertegenwoordiger van de Stichting zal voldoen."

Geldelijke nalatenschap

"Ik laat aan Housetop Care Limited, Engelse Charitatieve Stichting No 1053251, 111A High Street, Rickmansworth, Herts WD3 1AN, UK, vrij van kosten en belastingen de som van . . . . (in cijfers en woorden) ten gunste van de campagne voor de priesterwijding van de vrouw in de Katholieke Kerk, en ik verklaar dat een bevestiging van ontvangst door de penningmeester(es) van Housetop Care Limited of een andere bevolmachtigde vertegenwoordiger van de Stichting zal voldoen."

Toevoeging aan een Testament

"Ik (naam, adres, ........) verklaar hierbij dat dit het (eerste/tweede/ x-de) toevoeging is aan mijn testamentaire beschikkingen van (datum1/datum2/datumX). Aanvullend aan alle andere nalatenschappen vermeld in de genoemde testamentaire beschikkingenlaat ik aan Housetop Care Limited, Engelse Charitatieve Stichting no 1053251, 111A High Street, Rickmansworth, Herts WD3 1AN, UK de som van . . . (in cijfers en woorden) en/of dit specifieke voorwerp/bezit (duidelijk noemen) ten gunste van de campagne voor de priesterwijding van de vrouw in de Katholieke Kerk, en ik verklaar dat een bevestiging van ontvangst door de penningmeester(es) van Housetop Care Limited of een andere bevolmachtigde vertegenwoordiger van de Stichting zal voldoen."

plaats, datum, ondertekening

ondertekening door twee getuigen

Zorg ervoor dat Uw inzet voor de priesterwijding van de vrouw in de Katholieke Kerk voortleeft na uw overlijden!

Hans Wijngaards

Overweeg de volgende mogelijkheden:

Terug naar het menu?


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research