Op deze wijze kunt U Uw gift overmaken

.

Wilt u ons een schenking geven?
 

Sluit u aan als een ‘Vriend’!
 
Joan Morris
Sticht een herdenkings pagina!
 
Our Lady at Housetop
Gedenk ons in uw testament! Alstublieft!
 

beginpagina
Op deze wijze kunt U Uw gift overmaken: Sr. Anne Miller FMM, Vorstand Housetop Care Limited

Drie mogelijkheden:

 1. Overmaken via een bankrekening.
  U kunt per bank geld overmaken naar
  Housetop Trust
  rekeningnummer 40471585
  IBAN: GB08BARC 206563 40471585
  Barclays Bank PLC
  Edgware Road
  W2 London UK
  BIC: BARCGB22
  onder vermelding van ‘gift ten bate van de campagne voor het wijden van vrouwen’.

  GOED NIEUWS! Sinds 1 juli 2003, kost het overmaken van geld per bank tussen landen binnen de Europese Unie (waarvan het Verenigd Koninkrijk ook lid is), niet meer dan de kosten voor het geldverkeer in het binnenland. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
  —— a. de transactie moet geschieden in euro’s
  —— b. het maximum is 12,500 euro
  —— c. u dient ons IBAN (Internationaal Banknummer) en ons BIC (Bank Identificatienummer) te vermelden zoals hierboven.
  —— d. kosten voor overmaken worden gedeeld door afzender en begunstigde.

 2. Per Giro
  Schenkingen kunen worden overgemaakt aan de St. Franciscus Stichting te Arnhem, Postbank no 6037826, met vermelding: “voor campagne wijding van vrouwen”. Zij sturen het geld van tijd tot tijd naar ons door.
  Wij krijgen hiervan iedere drie maanden een afrekening dus bevestiging van onze kant over ontvangst kan even duren! Maar de transactie is veilig!
 3. Door een bankcheque.
  Stuurt Uw cheque naar “Women Priests Campaign, 111A High Street, Rickmansworth, Herts WD3 1AN, UK.” Als begunstigde op de cheque, schrijf “Housetop”.
 4. Via credietkaart.
  De snelste en eenvoudigste manier loopt via onze beveiligde credietkaartpoort. De bedragen die via credietkaart verstuurd worden bereiken ons via twee betrouwbare firma’s: SecureTrading und NatWest Bank.
  Uw ontvangt twee bevestigingen per email: een van SecureTrading en een rechtstreeks van ons.

Betalingen via kredietkaart zijn werkelijk veilig op ons website. Wij nemen vijf van de bekendste kredietkaarten aan en U kunt in de meeste internationale geldsoorten betalen (natuurlijk ook de Euro)!

U kunt hier beginnen:

Dank U wel!

Overweeg de volgende mogelijkheden:

Terug naar het menu?

voor de rechten van de vrouw
om Christus visie wáár te maken
om het priesterschap te verrijken met de speciale gaven van de vrouw


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research