Vrienden!

Word alstublieft een van onze

Vrienden!

‘Vrienden geven ons minstens £ 5 per maand (= $ 8, ofwel € 8 per maand), of £ 60 of meer per jaar (= $ 100, € 100).

(Ik hoop dat uw browser ons Euro teken kan lezen = €)

Wanneer u Vriend wordt werkt u met ons samen in echt partnerschap en helpt u ons een electronische Internet Bibliotheek op te bouwen, die een belangrijke bijdrage levert aan de zaak van de wijding van de vrouw in de Katholieke Kerk en in andere Christelijke Kerken.

Dit is een zaak van echt PARTNERSCHAP en van NETWERKEN!

Zonder uw finaciële steun kunnen sommige werkzaamheden geen voortgang vinden of zullen ze veel minder efficiënt verricht worden. Moeten we niet minstens zorgen dat de inspanningen, de tijd en de expertise van onze plaatselijke en internationale vrijwilligers zó worden ingezet dat ze maximaal effect hebben?

Wat levert het u op dat u Vriend wordt?

1. U bent werkelijk partner in ons werk.

We kunnen niet allemaal hetzelfde doen. Sommigen moeten plannen bedenken of wetenschappelijk advies geven, anderen doen research, doen fotocopiërwerk in universiteitsbibliotheken, of coördineren al het werk. Weer anderen zijn nodig voor het scannen, het controleren van drukproeven, redigeren, omzetten van tekst in HTLM formaat en het aanbrengen van links binnen onze website en daarbuiten. Weer anderen zijn nodig voor het vertalen naar de voornaamste talen die in onze Kerk gesproken worden. En sommigen tenslotte verschaffen de financiële steun waardoor in de basiskosten voor dit alles wordt voorzien.

Door uw vaste bijdrage stelt u ons in staat onze campagne te onderhouden en die nog efficiënter te maken.

2. U wordt lid van CIRCLES

CIRCLES is een internationaal netwerk van vrouwen en mannen die zich inzetten voor veranderingen in de Kerk. Het verschaft de leden de gelegenheid betrokken te worden in een non-stop, wereldwijde en veelzijdige interactie op Internet,

 • te delen in waardevolle inzichten en ervaringen
 • plaatselijk actie te ontplooien
 • beschikbare informatie bijeen te brengen
 • allerlei losse initiatieven te verbinden met grotere netwerken
 • elkaar wederzijdse steun te geven, en waar nodig, heling.

CIRCLES heeft vier forums waar de discussie dag en nacht doorgaat. Dit is wat zij behelzen:

 1. Het Prikbord. Hier kunnen leden informatie publiceren over recente ontwikkelingen, komende gebeurtenissen en verslagen.
 2. Sharing & Uitwisseling. Hier wisselt men ervaringen uit en bespreekt de gevolgen ervan, oppert men plannen, hier vraagt men medewerking bij specifieke projecten of stelt men om het even welke vraag die relevant lijkt. Hier ook geven ervaren raadgevers algemene of persoonlijke adviezen.
 3. Congress.Forum voor intensieve uitwisseling van inzichten over specifieke gespreksonderwerpen.
 4. Ondersteuning van roepingen. Dit forum is speciaal gereserveerd voor vrouwen die zich geroepn voelen tot het priesterschap.

Bij elk forum heeft men een chatroom waarin groepen met speciale belangstelling elkaar op bepaalde tijden kunnen ontmoeten. Die chatrooms zullen natuurlijk altijd open zijn, zodat leden en gasten ‘live’ kunnen discussiëren op een tijd die hen schikt -- of gewoon even kunnen binnenlopen en chatten!

3. We sturen u geregeld onze electronische Nieuwsbrief.

Hierdoor bent u op de hoogte van nieuw materiaal op onze website en van andere belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de vrouw als priester.

4. Tenslotte bent u lid van ons gebedsnetwerk.

Van meet af aan waren we er steeds van overtuigd dat onze actie in de Kerk alleen maar vrucht kan dragen als ze wordt gesteund door gebed.

Wekelijks, en wel om 12.00 uur ’s middags (Engelse tijd) vieren wij met ons team de eucharistie, bezinnen ons op de Heilige Schrift, breken het brood en gedenken onze vrienden en contactpersonen over de hele wereld.

Hoe wordt u Vriend?

Het kan niet genakkelijker!

1. Laat ons uw besluit weten en maak de eerste bijdrage over.
Hier vindt u informatie over verschillende manieren om uw bijdrage over te maken.

2. Laat ons weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord u wenst voor uw lidmaatschap van CIRCLES.
Uw gebruikersnaam is gewoonlijk een korte naam waardoor u zich identificeert in de Forums, bijv. Isabelle, Marga, etc. etc.
Alleen u hebt dat bepaalde wachtwoord. Zo u wilt, kunt het later nog weer wijzigen.
Denk eraan: het is belangrijk of u hoofdletters dan wel kleine letters hebt gebruikt.

3. Mocht er nog onduidelijkheid bestaan, laat het ons hier weten.

Terug?


Join us . . . !

Als je je geroepen voelt priester te worden, sluit je aan bij ‘CIRCLES’!

‘Circles’ heeft een speciaal ‘forum’ en ‘chatroom’ opzij gezet voor vrouwen die zich geroepen weten tot het priesterambt, om elkaar wederzijdse steun te geven.

Join us . . . !

Vermeld alstublieft dat dit een document is van

www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research