OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Wij hebben uw hulp nodig!

Wij hebben uw financiële steun
broodnodig . . .

Ondersteun ons werk om zó de priesterwijding van vrouwen mogelijk te maken!

Sr. Anne Miller, Housetop Trustees

Onze internet bibliotheek wordt door vrijwilligers verzorgd. Maar wij hebben een kantoor met moderne apparatuur nodig om ons werk efficient te kunnen doen.

Om ons doel te bereiken moeten wij bergen van vooroordeel doorbreken. De autoriteiten in Rome zijn zó fel tegen dat zij proberen ieder gesprek over de priesterwijding van vrouwen te verhinderen. Bischoppen is opgedragen op generlei wijze diskussie over dit vraagpunt toe te staan. Van theologen wordt een eed van trouw geëist, niet alleen trouw aan de geopenbaarde leer, maar ook trouw aan de laatste leerstukken van de paus die de wijding van vrouwen uitsluit. Niets zal zich veranderen als wij de onhoudbaarheid van Romes standpunt niet klaar en luid blijven verkondigen. Door het internet bereiken wij honderdduizenden, maar onze boodschap moet duidelijk, professioneel, en aan allen toegankelijk zijn. Dat kost geld.Efficiënt werken?   Wie zijn wij?
  Hoe U ons kunt helpen . . .  
voor de rechten van de vrouw
om Christus visie wáár te maken
om het priesterschap te verrijken met de speciale gaven van de vrouw