OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Het werk dat wij doen bereikt goede resultaten
.

Wilt u ons een schenking geven?
 

Sluit u aan als een ‘Vriend’!
 
Joan Morris
Sticht een herdenkings pagina!
 
Our Lady at Housetop
Gedenk ons in uw testament! Alstublieft!
 

beginpagina
Het werk dat wij doen bereikt goede resultaten:

 1. Wij bouwen een internet bibliotheek op die in de loop der jaren aan miljoenen mensen op de hoogte brengt.
  · toegankelijk aan iedereen
  · in de hoofdtalen die in de kerk gesproken worden
  · van gemakkelijk leesbaar to academisch in inhoud
 2. Op lange duur gericht
  Wij publiceren documentatie over de priesterwijding van de vrouw die deel worden van een blijvende collectie. Het wordt een internet bibliotheek. Wij houden ons niet bezig met voorbijgaande teksten die morgen of overmorgen achterhaald zullen zijn.
 3. De vermenigvuldigingsfaktor
  Uw bijdrage dekt de kosten van ons kantoor. Dit maakt de activiteiten van meer dan 45 vrijwillige medewerkers mogelijk die gratis hun diensten verlenen. Met jaarlijkse uitgaven ten hoogte van = EU 75.000 produceren wij dus resultaten die, naar minimum schatting, EU 225.000 per jaar waard zijn.
 4. Website statistiek
  Onze gegevens tonen dat wij ongeveer 220 000 bezoekers per jaar ontvangen op onze website. Zij halen meer dan 1.300.000 exemplaren van onze ducumenten uit ons archief. Deze getallen zullen zeker oplopen. Meer dan 230 andere websites hebben al verbindingen gelegd naar ons toe.
 5. Educatieve bijdrage
  Omdat wij ervoor zorg dragen dat de inlichtingen die wij verstrekken betrouwbaar zijn, verlenen wij maatgevende steun aan de kerkvernieuwingen van de toekomst. Zonder uitgebreide bewustwording van de gelovigen kan de Kerk zich niet blijven hervormen.
 6. Blijvende waarde
  De discussie over de priesterwijding van de vrouw zal meerdere fazen moeten doorlopen
  * het motiveren van kerkelijke autoriteiten om de priesterwijding van vrouwen ter hand te nemen.
  * het voorbereiden van de kerkgemeenten op deze verandering
  * hervorming van de ambten zelf om vrouwelijke candidaten te kunnen integreren.
  Tijdens al deze fazen zal ons werk zijn waarde behouden, ook al zullen wij van tijd tot tijd nieuwe documentatie moeten bijvoegen.

Overweeg de volgende mogelijkheden:

Terug naar het menu?


voor de rechten van de vrouw
om Christus visie wáár te maken
om het priesterschap te verrijken met de speciale gaven van de vrouw

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research