OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Het Leergezag

RomeRome over het Leergezag

Ik gebruik de term Rome om zowel de Congregatie van de Geloofsleer als de Heilige Vader aan te geven.

Vrijheid van onderzoekTegenargumenten ten aanzien van het Leergezag

Background music?

    Wat betekent ‘gewoon, algemeen leergezag’ in duidelijk taal?
Het gewone, universele leergezag leert op onfeilbare wijze dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden.

De volledig teksten van Rome!
Rome heeft niet bewezen dat het algemene, universele leergezag zich onfeilbaar heeft uitgesproken over de kwestie van de wijding van vrouwen omdat aan de vijf voorwaarden hiervoor niet is voldaan.

Bekende theologen uit de hele wereld hebben de Romeinse verklaring inzake zulk een ‘onfeilbare leer’ verworpen.

Het misplaatste inzicht van Rome kan worden teruggeleid tot een gemis aan echte consultatie met de gelovigen in het algemeen en met theologen in het bijzonder, zoals voorgeschreven in Vaticanum II.
Allen die in deze zaak kundig zijn dragen deb plicht hunj protest openlijk te uiten.
De Kerk heeft volstrekt niet de macht om de priesterlijke wijding aan vrouwen toe te dienen en dit oordeel noet door alle gelovingen als definitief en bindend worden aangenomen.
De volledig teksten van Rome!
Rome vergist zich in deze inschatting over wat de Kerk kan doen.
Tekst komt.
De Romeinse autoriteiten, inclusief pausen, hebben in het verleden gelijksoortige foutieve beoordelingen gemaakt
De Romeinse leiding begrijpt de kostbare waarden van onze eigen tijd niet,
noch de noodzaak om de kerk op een meer democratische wijze te besturen.
    Een andere manier om de argumenten tegen Rome uit te drukken:
* ‘Jesus Responds to John Paul II’
*‘What Peter Might Say to John Paul II’
by Dr. Aaron Milavec
    Conclusie: De Kerk heeft van Christus de macht ontvangen vrouwen tot priester te wijden.
    Vragen die veel gesteld worden over het leergezag van de Katholieke Kerk en de wijding van de vrouw


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen.