OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Fouten die gemaakt zijn door het leergezag te Rome

Fouten die gemaakt zijn door het leergezag te Rome

Onder heel uitzonderlijke omstandigheden heeft de paus in beperkte mate de gave van onfeilbaarheid. Dit betekent dat hij, als hij spreekt als opperste leraar van de Kerk, de officiële woordvoerder kan zijn van de geloofsgemeenschap, mits aan alle vereiste voorwaarden is voldaan; die onfeilbaarheid wordt hoofdzakelijk gedragen door het gemeenschappelijke geloof van deze gemeenschap. “Het is onmogelijk dat de leden van de geloofsgemeenschap, gezalfd als zij zijn door de Heilige, het collectief bij het foute eind hebben in geloofszaken.” (Lumen Gentium § 12 (a).

De gave van onfeilbaarheid wordt echter vaak verkeerd begrepen – alsof de pausen geen fouten kunnen maken in zaken betreffende de doctrine. De geschiedenis bewijst het tegendeel, en gezien de hoogdravende beweringen van het huidige leergezag in Rome - van de paus zelf en van de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof - moeten wij de mensen helaas de historische feiten in herinnering brengen.

Hieronder vindt u een aantal leerzame voorbeelden van fouten in de doctrine die onderwezen werd door verschillende pausen:

Er worden ook vreselijke beoordelingsfouten gemaakt en onrechtvaardigheden begaan met goedkeuring van de pausen. Naast de onrechtvaardigheden die genoemd zijn in de vorige opsomming zijn dan bijvoorbeeld:

Zie ook de lijst met 65 doctrines waarin de leer van de Kerk is veranderd door bisschop Raymond A. Lucker.

Voor meer informatie kan ik het volgende boek aanraden: Rome has Spoken…A Guide to Forgotten Papal Statements, and How They Have Changed Through the Centuries, Maureen Fiedler en Linda Rabben (uitg.), Crossroads, 370n Lexington Avenue, New York, NY 10017, Verenigde Staten. Uitgegeven in 1998. ISBN 0-8245-1774-1

Vertaling Mirjam Bonné

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research