OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
De plicht om te spreken

De plicht om te spreken

Vanwege de huidige situatie in de Kerk zijn bisschoppen, priesters, religieuzen, theologen en leken in topfuncties verplicht hun stem te laten horen tegen datgene in de gangbare officiële leer en praktijk, waarvan ze weten dat het onjuist is.

Spreken – je bezwaren en je kritiek laten horen – dient te geschieden met betrachting van zeer grote voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Maar zwijgen is niet langer de beste of de meest verantwoordelijke keuze.

Dit geldt sterk voor de ban die de Kerk momenteel heeft uitgesproken over de wijding van vrouwen.

In dit gedeelte denken we na over de gevolgen van deze spreekplicht. We bieden u een eerste selectie van interessante denkertjes. Er worden nog meer documenten gereed gemaakt voor publicatie op www.womenpriests.org. Laat me alstublieft weten wat u van dit onderwerp vindt.

  De mening van leken in  
Mary McAleese, President van Ierland (1997-2011) en een betrokken Katholiek, heeft herhaaldelijk gezegd dat de discussie over de wijding van vrouwen door moet gaan.
“Het (communicatie)kanaal naar boven toe begint bij de bisschoppen en gaat via de kardinalen helemaal tot aan de Paus. Het neerwaartse kanaal komt van de Paus tot de leken. Maar dat is niet meer dan eenrichtingsverkeer. . . . Bijgevolg wordt de stem van de leek in het algemeen en die van de vrouw in het bijzonder slechts heel zelden gehoord.”
Mary McAleese
‘Wat moeten we met een Christus, die net zo weinig moet hebben van vrouwen als priester als van een Iers Ulster’, door Mary McAleese in Women Sharing Fully, Proceedings of the Seminar on the Ordination of Women, Dublin 1995, pag. 11-21.
‘Dat gaat er bij vrouwen niet in’, door Mary McAleese in The Tablet,15maart 1997.

“Men zegt dat het debat gesloten is. Ze kunnen maar beter hun gehoorapparaat bijstellen!”
Mary McAleese, President of Ireland
Melanie McDonagh is journalist bij de Evening Standard in Londen. ‘Reken erop dat ik niet meedoe!’ door Melanie McDonagh, in The Tablet, 26 augustus 1995, pag 841 - 843. “Het is al erg genoeg als je minderheidsstatus hebt, wanneer je feitelijk in de minderheid bent, vanwege je ras of je godsdienst. Maar net doen of je echt de mindere bent, terwijl vrouwen de taaiste en gezondste helft van de bevolking uitmaken, de helft die meer leest, minder naar de gevangenis gaat en vaker naar de kerk…dat is bizar.”
Melanie McDonagh
Alain Woodrow is godsdienst correspondent voor Le Monde in Parijs. ‘Vrijheid van spreken in de Kerk’ door Alain Woodrow, The Tablet, 30 juni 1998, pag 841 - 843. “Evenals alle autoritaire en ondemocratische instellingen, houdt de Katholieke Kerk van geheimhouding. . . . . Journalisten hebben de plicht deze taboes te doorbreken, in het belang van de Kerk zelf.”
Alain Woodrow
Karl Rahner Onvoorwaardelijke trouw en kritische distantie jegens de kerk  
  De mening van priesters  
Fr. Owen O’Sullivan is een Iers Capucijn, gevestigd in Belfast. ‘Waar blijven de profetische priesters?’ door Pater Owen O’Sullivan. “We hebben het instituut gesteld boven de boodschap waarvoor ze in het leven is geroepen. We hebben de structuren boven het evangelie gesteld. We hebben machtsstructuren eerder egoïstisch laten worden dan dienstbaar aan de mensen. We geloven meer in kerkelijkheid dan in christelijkheid.”
Monseigneur John J. Egan was gedurende 66 jaar priester in Chicago. Het laatste Testament door Monseigneur John J. Egan “De meerderheid van de Katholieken laat zich niet langer overtuigen door de argumenten dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden omdat Jezus alleen maar mannen heeft uitgekozen als zijn eerste apostelen of omdat de traditie het priesterschap uitsluitend aan mannen heeft voorbehouden.”
Toen Eamonn McCarthy, priester van het aartsbisdom benoemd werd tot pastoor van een parochie, weigerde hij onder ede te verklaren dat vrouwen niet tot priester kunnen worden gewijd. De benoeming ging niet door. * ‘Soline Vatinel, de Aartsbisschop en ik
door Eamonn McCarthy, BASIC Nieuwsbrief, 19 januari 2000, pag. 26 - 31.
*“Het is tijd om je duidelijk te laten horen!”, door de Jonas Vereniging

* ‘Integriteit, door Joseph S. O'Leary.
“Wanneer priesters die het in geweten oneens zijn met de nieuwe ‘leer’ van Rome over die zaak, ervoor kiezen hun mond te houden, …hoe zal er dan ooit iemand getuigen van gewetensvol leiderschap, vooral waar zo velen van het volk van God het er in hun geweten heel moeilijk mee hebben?”
Eamon McCarthy

“Het is tijd om luid en duidelijk te spreken; we mogen niet medeschuldig worden door te zwijgen.”
Jonas, priester in Frankrijk.

“De integriteit gebiedt dat we initiatief tonen, actief betrokken zijn en de moed hebben om ons kwetsbaar op te stellen en onorthodoxe beslissingen te nemen.”
Fr. Joseph O'Leary

  De mening van theologen  
René van Eyden is Professor Emeritus in de Theologie aan de Katholieke Universiteit van Utrecht in Nederland.
“Repressieve systemen blijven voortbestaan, mede door de schuld van degenen die worden overheerst.”
‘Vrouwelijke priesters, moeten we zwijgen of spreken?’ door René van Eyden, in een toespraak tot 1500 deelnemers aan de Acht Mei Beweging in Nederland (2 november 1996).

“Onderzoek onder de Rooms Katholieke priesters in Nederland leert dat 68% van hen de mening is toegedaan dat vrouwen gewijd moeten worden. . . . Waarom houdt iedereen dan de lippen op elkaar? Waarom vind je geen tekenen van solidariteit met de vrouw? Waarom gaat alles vrolijk door zoals het altijd geweest is? Is dit niet een vorm van medeschuldigheid?”


René van Eyden
Marie Louise Uhr was professor aan de Universiteit van Canberra, Australië.

“De Schrift noch het gezag mag blindelings worden gehoorzaamd. Misschien is
‘Het is nog maar de vraag of gehoorzaamheid een deugd is.’, , St. Mark’s Review 173 (1998) pag. 3-9.
Leer ook Zuster Christine Vladimiroffs verklaring.
“In hoeverre hebben beelden van een god-koning (Roi Divin) die regeert over zijn onderdanen, en een vader-god die de dood van zijn zoon vereist, de wijze beïnvloed, waarop kerkelijke autoriteiten heersen? De maatschappij begint nog maar pas de gevolgen te zien van het geweld en de mishandeling door priesters, leraren, echtgenoten en ouders, die geloofden dat ze van God het recht – ja zelfs de plicht - hadden gekregen om te bevelen…. ”
Zr. Jeannine Gramick heeft vele jaren gewerkt in het homopastoraat. Ze heeft gepleit voor nieuwe openheid. Het Vaticaan heeft getracht haar het zwijgen op te leggen. ‘De rol van geheimhouding in het kerkelijk leergezag.’,door Jeannine Gramick, SSND.
Voordracht gehouden in het Haverford College, Philadelphia, PA, 16 sept. 2000
“Geheimhouding, in welke groep ook, inclusief de Kerk, kan maken dat de leden ervan geen zicht hebben op gevaarlijke situaties die de opdracht van de groep schaden. Geheimhouding en toezicht waken tegen veranderingen en bevorderen de status-quo. Zonder vrijheid van spreken over godsdienstige opvattingen binnen de Kerk zelf, riskeert de gemeenschap het gevaar van het almaar laten voortduren van foutieve opvattingen. Zonder vrijheid van spreken wordt het denken zelf verstikt.” Zr. Jeannine Gramick
Bernhard Häring schreef The Law of Christ (Mercier Press uit 1961); het maakte hem de voornaamste postconciliaire moraaltheoloog. ‘Brief aan de Paus’ door Bernhard Häring, The Tablet, 30 jeune 1990, pag. 841 - 843. “Als ‘Het Leergezag!’ de strijdkreet wordt van compromisloze lieden . . . en als het een wapen wordt tegen degenen die zich verzetten tegen een te strenge (fundamentalistische?) interpretatie, bewijst men de Kerk geen goede dienst, ook haar zending niet en zelfs het gezag van Petrus niet.”
Bernhard Häring
Peter Hünermann is Professor in de Theologie aan de Univeriteit van Tübingen in Duitsland. ‘Het dilemma van een theoloog over vrouwelijke priesters.’ door Peter Hünermann, The Tablet, 3 september 1994, pag. 1113-1115. “Katholieke theologen voelen zich verantwoordelijk om al wat denkbaar is te doen om een schisma te vermijden . . . maar er een gewettigde noodzaak van eenheid staat op gespannen voet met een even gewettigde noodzaak tot het ontwikkelen van de intellectus fidei (het verstaan van het geloof) waar theologen zich mee bezig houden. Ze zijn allebei nodig, wil de Kerk trouw blijven aan de waarheid.”
Peter Hünermann
Josefa Theresia Münch is een Duitse theologe, die zich geroepen voelde tot het priesterschap, en die al sinds 1953 (!) tegen Rome protesteert. Lees hier haar verhaal.
“Minstens één exemplaar van mijn artikel ‘Katholieke vrouwen als priester?’ moet de kans gehad hebben niet in de prullenmand terecht te zijn gekomen voor zelfs ook maar uw antichambre te bereiken, maar door u gelezen te worden, Eerbiedwaardig Hoofd van de Katholieke Kerk; want bij de algemene audiëntie van woensdag 8/3/1989, heeft u het door een van uw staf bij mij laten ophalen.”
‘Brief aan Paus Johannes Paulus II’ door Josefa Theresia Münch, verzonden op 29 mei 1994.

‘Een Paus zoals leken die willen’, , door Zr. Joan Chittister, National Catholic Reporter 1996.
Josefa Theresia Munch
John Wijngaards is de webmaster van deze web site.
Lees hier zijn verhaal.
‘Waarom ik vraagtekens zet bij de uitspraken van de Paus’,een verklaring van de webmaster van deze web site.
‘Ontslagname uit het priesterambt’, persbericht, 17 september 1998.
“Het (kerkelijk) leergezag heeft zijn geloofwaardigheid verloren zelfs bij loyale pastores, die vaak hard moeten werken om de schade te herstellen die de gelovigen lijden, door hun gelovigen een pastorale leiding te geven met meer invoelingsvermogen dan Rome. Wat nog het meest schrik aanjaagt is de onvermijdelijke corruptie die Rome teweegbrengt op alle niveaus van verantwoordelijkheid in de Kerk door een medeschuldigheid van het zwijgen.”
John Wijngaards
Paul Collins, theoloog en schrijver, nam in 2001 ontslag uit het priesterambt. ‘Redenen voor mijn ontslagname’, door Paul Collins. “Iemand die zich publiekelijk heeft gebonden, zoals een priester, moet zich in geweten afvragen: ‘Mag ik blijven meewerken met dit regime in de kerk?’ Ik voel me vandaag in alle eerlijkheid verplicht daarop te antwoorden: “Neen.”

Available as post card! Click!

Lees:

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research