OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Theologische Argumenten

nl = teksten die al in het Nederlands vertaald zijn

RomeDe theologische argumenten van Rome

In het vervolg gebruik ik de term Rome om zowel de Congregatie van de Geloofsleer als de Heilige Vader aan te geven.

Vrijheid van onderzoekTegenargumenten vanuit de theologie

Achtergrond musiek?

    De theologische geschiedenis van de uitdrukking ‘handelen in de persoon van Christus’ [in persona Christi].
De oudklassieke biologie dat kerkvaders en middeleeuwse theologen ertoe bracht te beweren dat vrouwen Christus niet kunnen vertegenwoordigen.
De priester handelt ‘in the persoon van Christus’. Omdat Christus een man is, kunnen alleen mannelijke priesters Christus vertegenwoordigen bij de eucharistie.

Volledige Romeinse teksten!
De eigenschap die de priester vertegenwoordigt is niet Christus’ mannelijkheid, maar zijn middelaarsfunktie (nl). Deze funktie kan en moet ook door vrouwelijke priesters worden uitgebeeld:
1. omdat vrouwen gelijkwaardig in Christus zijn (nl);
2. omdat ook vrouwen Christus’ beeltenis dragen (nl);
3. omdat vrouwen al handelen als ‘andere Christussen’ bij het toedienen van het doopsel en het huwlijk (nl);
4. omdat vrouwen Christus’ vrouwelijke trekken getrouwer weergeven (nl);
5. omdat ook vrouwen Christus’ liefde kunnen vertegenwoordigen, de hoofdzaak in zijn priesterlijke dienst (nl).
Vergelijk ook de tekortkomingen in de theologie van Thomas Aquinas.
In de symboliek van de verlossing is Christus de Bruidegom en de Kerk zijn bruid. Daarom moet het een man zijn die Christus vertegenwoordigt in zijn priesterlijk amt.
Volledige Romeinse teksten!
Het is van minder belang dat de priester ook handelt ‘in de persoon van de Kerk’.Volledige Romeinse teksten!
Het beeld van een sakraal huwlijk is niet van toepassing op het priesterlijk amt. Waar hierop gezinspeeld wordt in de liturgie is de symboliek tweeduidig (nl), omdat alle Christenen zowel de Bruidegom als de bruid vertegenwoordigen.
Bovendien handelt de priester in de eucharistie niet alleen ‘in de persoon van Christus’, maar ook ‘in de persoon van de Kerk’ (nl).
Mensenrechten, met name gelijke rechten voor vrouwen, zijn niet van toepassing op het priesterschap.
Volledige Romeinse teksten!

Vrouwen die menen een roeping tot het priesterschap te hebben, worden niet geleid door de Heilige Geest. Want alleen de Kerk maakt uit wie wel en wie niet geroepen is.

Volledige Romeinse teksten!
Ofschoon geen individuële persoon het recht heeft gewijd te worden, vormt de uitsluiting uit het priesterschap van een totale klasse van gedoopten een duidelijk geval van discriminatie (nl), vooral ook omdat noch de heilige Schrift noch de Traditie daar geldige gronden voor biedt.

5. Het feit dat andere Christelijke Kerken vrouwen wijden, als ook het feit dat sommige Katholieke vrouwen (nl) zich geroepen weten tot het priesterschap zijn duidelijke tekens van de Geest die de Kerk niet mag ontkennen.
Zie ook:
* ‘Equal but different?’ door Ida Raming;
‘On not Looking like Christ ...’ door Marcella M Althaus-Reid.
    Conclusie: Er bestaan geen geldige redenen om vrouwen uit het priesterschap te weren.


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen.