OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Thomas van Aquino over de wijding van vrouwen

St. Thomas van Aquino (1225-1274)

Bron:de vertaling door de Paters van de Engelse Dominicaner Provincie. Copyright © 1947 Benzinger Brothers Inc. Electronische versies zijn te vinden voor de Summa Theologica (New Advent edition) en Summa Contra Gentiles (Jacques Maritain Center edition). Cursivering in de tekst door John Wijngaards.

  1. Paulus verbiedt de vrouw onderricht te geven of gezag te dragen
  2. De vrouwelijke sekse kan Christus niet vertegenwoordigen
  3. ‘Diaconessen ’ deelden niet in het sacrament van de priesterwijding

Paulus verbiedt vrouwen onderricht te geven of gezag te dragen

“Misschien lijkt het of de vrouwelijke sekse geen hinderpaal is voor het ontvangen van de priesterwijding . . . . . Integendeel, er staat geschreven (1 Tim. 2:12): "Ik sta een vrouw niet toe in de Kerk onderricht te geven of gezag te dragen over de man." . . . Summa Theologica Suppl. qu. 39 art. 1.

Opm.: De woorden ‘in de Kerk’ zijn uit 1 Kor. 14:34, "Laat vrouwen in de kerk zwijgen."

De vrouwelijke sekse kan Christus niet vertegenwoordigen

“Bepaalde zaken worden vereist in de ontvanger van een sacrament om het sacrament geldig te maken, en als die zaken ontbreken kan men het sacrament of de realiteit van het sacrament niet ontvangen. Andere zaken echter, worden vereist, niet vanwege de geldigheid van het sacrament, maar omwille van de wettigheid; en zonder die zaken ontvangt men wel het sacrament, maar niet de realiteit ervan. Bijgevolg moeten we zeggen dat de mannelijke sekse wordt vereist om de wijdingen te ontvangen, niet alleen op de tweede wijze maar ook op de eerste En daarom, ook al wordt alles aan een vrouw verricht wat gedaan wordt bij de priesterwijding, dan zou ze nog de priesterwijding niet ontvangen, want, omdat een sacrament een teken is, wordt niet alleen de zaak maar ook het teken van de zaak vereist bij alle sacramentele handelingen; zo is eerder ook gezegd (32, 2) dat het voor het Heilig Oliesel noodzakelijk is een zieke man te hebben om de behoefte aan genezing aan te duiden. En daarom,aangezien de vrouwelijke sekse onmogelijk eminentheid kan betekenen, omdat een vrouw in een staat van onderdanigheid verkeert, kan zij bijgevolg het sacrament van de wijding niet ontvangen.. . . Summa Theologica Suppl. qu. 39 art. 1.

‘Diaconessen’ hadden part noch deel aan het sacrament van de heilge wijding

Sommigen echter hebben beweerd dat de mannelijke sekse noodzakelijkis voor de wettigheid en niet voor de geldigheid van het sacrament, omdat zelfs in de Decreten (cap. Mulieres dist. 32; cap. Diaconissam, 27, qu. i) melding wordt gemaakt van diaconessen en priesteressen. Maar diacones betekent daar een vrouw die deelt in de een of andere handeling van een diaken, namelijk die de homilie leest in de Kerk, en priesteres [presbytera] betekent een weduwe, wany het woord "presbyter" betekent ouderling. Summa Theologica Suppl. qu. 39 art. 1.

Teksten van St. Thomas Aquinas
De vrouw en de voortplanting De miinderwaardigheid van de vrouw
Argumenten

Overzicht
De priester als teken Vrouwen en de heilige wijdingen Als Thomas dat geweten had

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research