OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

De priester als sacramenteel teken van Christus

De Eucharistie is een beeld van het lijden van Christus

“De viering van dit sacrament wordt om twee redenen een offer genoemd. Ten eerste omdat, zoals Augustinus zegt (Ad Simplician. ii), "men de beelden van dingen noemt bij de naam van de dingen die ze afbeelden; zoals we zeggen, wanneer we naar een schilderij of een fresco kijken: 'Dit is Cicero en dat is Sallust.'" Maar, zoals we eerder al zeiden (79, 1), de viering van dit sacrament is een beeld van Christus’ lijden, Zijn werkelijk offer.Daarom wordt de viering van dit sacrament genoemd het offer van Christus. Om deze reden zegt Ambrosius in zijn commentaar op Heb. 10:1,: "In Christus werd een offer opgedragen dat in staat was eeuwige verlossing te bewerken; wat doen wij dus? Dragen wij het niet dagelijks op ter gedachtenis van Zijn dood?" Ten tweede wordt het een offer genoemd, ten respecte van de uitwerking van Zijn lijden: omdat we namelijk door dit sacrament deelgenoten worden van de vrucht van het lijden van onze Heer . . . ” Summa Theologica III qu. 83, art. 1.

Het altaar is een beeld van het kruis

[Tegenwerping 2.‘Verder aan het kruis, waaraan "H aan God als een welgevallig reukoffer," zoals we lezen in Ef. 5:2. Maar Christus wordt in de viering van dit mysterie niet gekruisigd. Daarom wordt Hij ook niet geofferd.’]
Antwoord op tegenwerping 2. “Evenals de viering van dit sacrament beeld is van Christus’ lijden, staat het altaar voor het kruis zelf, waarop Christus lijfelijk werd geofferd.” Summa Theologica III qu. 83, art. 1, ad 2.

De priester is beeld van Cristus

[Tegenwerping 3. ‘Bovendien, zo zegt Augustinus (De Trin. iv), in het offer van Christus zijn priester en slachtoffer een en dezelfde. Maar in de viering van dit sacrament zijn priester en slachtoffer niet dezelfde. Daarom is de viering van dit sacrament niet een offer van Christus.’]
Antoord op tegenwerping 3. “Om diezelfde reden (vgl. Antwoord op tegenwerping 2) is de priester ook beeld vanChristus, in Wiens persoon en door Wiens macht hij de woorden spreekt van de consecratie, zoals blijkt uit wat eerder gezegd is (82, 1,3). En zo zijn, tot op zekere hoogte priester en slachtoffer een en dezelfde.”Summa Theologica III qu. 83, art. 1, ad 3.

Teksten van St. Thomas Aquinas
De vrouw en de voortplanting De miinderwaardigheid van de vrouw
Argumenten

Overzicht
De priester als teken Vrouwen en de heilige wijdingen Als Thomas dat geweten had

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research