OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Overzicht door de Tijd
‘timeline’

Meer gegevens, eeuw na eeuw, in de Engelse timeline

Traditie in de loop van de tijd Thema


2000 VC - 30 AD


30 - 33 ADOverzicht van besprekingen over de hlg. Schrift


Het begin van de ambten

33 - 100

Aan vrouwen verboden?
* een sluier dragen? (1 Kor 11)
* Onderrichten? (1 Timotëus)
*
Spreken? (1 Kor 14)De kerkvaders en kwestie van de wijding van vrouwen
Wat kerkvaders van vrouwen dachten

Wat kerkvaders schreven over Marias priesterlijke waardigheid:

100 - 800

Theologische vooroordelen tegen de vrouw:
* ‘Vrouwen zijn minderwaardige schepselen’
*
‘Vrouwen bdvinden zich in een staat van straf voor zonde’
*
‘Vrouwen zijn ritueel onrein’Vroege Concilies en plaatselijke Synodes(200-1000)

Algemene kerkconcilies:

Plaatselijke Synoden:

200 - 1000De wijding van vrouwen als diaken: een echt sacrament
* In de geschiedenis
*
In historische bronnen
*
Heilige vrouwelijke diakens
Priestergewijde vrouwen?
* in zuid Italië
*
Leta presbytera
*
in Frankrijk
*
getuigenis van Attomiddeleeuwse theologen en de priesterwijding der vrouw
wat middeleeuwse theologen schreven over de vrouw

wat middeleeuwse theologen schreven over Maria als priester

1000 - 1500

‘Eva in de christelijke kultuur’

de kerkelijke wet(1100 - heute)
* Decretum Gratiani
*
Corpus Iuris Canonici
*
De Codex van 1917
*
De Codex van 1983


Kerkelijk recht en de priesterwijding van de vrouw

oude latijnse teksten

Hoe men de vrouwen van priesters behandelde in de middeleeuwen

devotie tot Maria Magdalena


Wat theologen na de middeleeuwen dachten van vrouwen (1500-1900)

Wat theologen schreven over ‘Maria als priester’

Klassieke theologische boeken over de priesterwijding van de vrouw (1960 - 1980)

1500 - 2000

de vervolging van vrouwen
* De Inquisitie
*
De Heksenhamer
*
‘Zijn vrouwen ook mensen?'

Dwaalleer door pausen


De devotie tot Maria als priester


Vatikaanse documenten tegen de priesterwijding van de vrouw
Eigentijdse theologen over de priesterwijding van de vrouw

1975 - heden


Recente Concilies
Is de ban tegen vrouwen een onfeilbare leer?
FAQ over leergezag en vrouwenwijding