OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Argumenten uit de Traditie

NL = teksten die al in het Nederlands vertaald zijn

RomeRome over de Traditie

In het vervolg gebruik ik de term Rome om zowel de Congregatie van de Geloofsleer als de Heilige Vader aan te geven.

Freedom of InquiryTegenargumenten ten aanzien van de Traditie

Background music?

Vanaf de vroegste eeuwen tot onze tijd is er een constante praktijk geweest om geen vrouwen priester te wijden.
De teksten van Rome! (NL)

Het bestaan van vooroordelen neemt het feit niet weg dat de praktijk de traditie van de kerk uitmaakte.


De teksten van Rome! (NL)

De vroege bedieningen door vrouwen hebben geen enkele betrekking op het sacramentele priesterschap.
De teksten van Rome! (NL)
De praktijk om geen vrouwen te wijden was niet bijbels en er werd ook niet over gesproken omdat er onder kerkleiders een drievoudig vooroordeel (NL) heerste; zij beschouwden vrouwen: 2. Gedurende vele eeuwen heeft de kerk in feite vrouwen toegelaten tot de heilige wijdingen toen zij hen wijdde voor het sacramentele diakonaat (NL).

3. Een ‘latente’ en ‘dynamische’ traditie die de mogelijkheid van vrouwenwijdingen insloot wordt getoond:

*in de praktijk om sommige vrouwen tot priester te wijden;
* in de functies van Maria die priesterlijk werden opgevat;(NL)
* in de eeuwen-lange devotie tot Maria Magdalena(NL)
* door de toediening van doop en huwelijk door vrouwen;
* in het onafgebroken bewustzijn van de gelijkheid van mannen en vrouwen ‘in Christus’.
Telkens als de kwestie opkwam, verwierpen kerkvaders het priesterschap voor vrouwen.

De teksten van Rome! (NL)
4. De kerkvaders spraken zelden over de wijding van vrouwen. Zij die het wel deden waren beïnvloed door hun eigen vooroordelen over vrouwen.
Ditzelfde is van toepassing op de vroegste ‘kerkordeningen’.
In de kerkelijke wetgeving en theologie van de middeleeuwen waren vrouwen uitgesloten van het geldig ontvangen van wijdingen.


De teksten van Rome! (NL)
5. De sociale en religieuze vooroordelen tegen vrouwen zijn in het kerkelijke recht opgenomen, vanaf de eerste wetsteksten tot op de dag van vandaag.
6. De middeleeuwse theologen hebben vrouwen uitgesloten van het priesterschap op duidelijk ongeldige gronden van sociale en filosofische aard.hebben vrouwen uitgesloten van het priesterschap op duidelijk ongeldige gronden van sociale en filosofische aard.
De doctrine was zo vast verankerd in latere eeuwen dat de kerk deze niet publiekelijk behoefde te verdedigen.

De teksten van Rome! (NL)
7. Post-scholastieke theologen hebben de oude vooroordelen eenvoudig herhaald zonder ze kritisch te onderzoeken.
    Conclusie: De ware, latente en dynamische traditie van de kerk ondersteunt de wijding van vrouwen.


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen.

Vertaling door Isaac Wüst