OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Vrouwelijke diakens

Vrouwelijke diakens

de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

Al vanaf het begin hebben vrouwen actief deelgenomen aan het ambt van de kerk. De precieze omvang en aard van dit ambt is niet makkelijk te achterhalen. Dit komt gedeeltelijk door de schaarsheid van historische bronnen en deels door de verscheidenheid van ambten en de verschillende namen die er voor gebruikt werden. Het lijkt erop dat de eerste twee eeuwen vooral de ‘weduwen’ het grootste deel van de vrouwelijke betrokkenheid in het apostolaat voor hun rekening namen. De opkomst en ondergang van het diakonaat van vrouwen is een complexe geschiedenis.

Vanwege onze hoofddoelstelling zullen we ons hier richten op het onontkenbare feit dat de kerk vanaf de derde tot zeker de zevende eeuw, geldig gewijde en actieve vrouwelijke diakens heeft gehad.

  1. De diakonale wijding die werd verleend aan vrouwen was een werkelijk sacramentele wijding, wezenlijk overeenkomend met het diakonaat van mannen.
  2. De wijding van vrouwelijke diakens is bekrachtigd door kerkconcilies.
  3. De taken van vrouwelijke diakens liepen parallel aan wat van mannen werd verwacht, met enkele specifieke taken ten gevolge van de positie en behoeften van vrouwen uit die tijd. De taken beantwoordden aan een compleet diakonaal ambt.
  4. Historische bronnen bevestigen dat het diakonaat van vrouwen gedurende vele eeuwen bloeide, met name in Griekenland, Syrië en Byzantium.

Omdat het diakonaat deel uit maakt van de sacramentele heilige wijdingen is het logisch dat vrouwen die geldig tot diaken kunnen worden gewijd, ook geldig tot priester kunnen worden gewijd.

Het Concilie van Trente formuleerde:

"Als er iemand is die zegt dat er in de katholieke kerk geen hiërarchie bestaat die teweeg wordt gebracht door goddelijke wijding en die bestaat uit bisschoppen, priesters en diakens, die zij vervloekt." (Denzinger no 966).

John Wijngaards

Terug naar Vrouwelijke diakens - Overzicht

Lees:

Vertaling: Hélène v Huizen


Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research