OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
De taken van de vrouwelijke diakens

De taken van de vrouwelijke diakens

de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

Net als de priesters en de mannelijke diakens hebben de vrouwelijke diakens in de loop der eeuwen uiteenlopende taken verricht. De volgende taken kunnen duidelijk uit historische bronnen worden vastgesteld :

1. Assistentie bij de doop van vrouwenDe vrouwelijke diakens hadden een belangrijke taak bij de doop zelf: zij zalfden de vrouwelijk doopleerlingen over het hele lichaam met heilige olie en dienden gedeeltelijk het doopsel zelf toe door hen in het doopbekken onder te dompelen.

2. Zorg voor de vrouwen bij de liturgische bijeenkomst Vrouwelijke diakens zagen toe op de toelating van onbekende vrouwen tot de liturgische bijeenkomst, zoals de mannelijke diakens dat deden voor de mannen.Vrouwelijke diakens letten op het gedrag van de vrouwen in de kerk en waren pastoraal verantwoordelijk voor hen.

3. Apostolaat bij vrouwen aan huisVrouwelijke diakens zorgden voor de zieke en behoeftige vrouwen. Ze waren belast met de zorg voor de weduwen in de parochie. Zij onderrichtten de doopleerlingen voor het doopsel.

4. Dienst aan het altaar Hoewel de vrouwelijke diakens de bisschop aan het altaar normaal gesproken geen assistentie verleenden tijdens de eucharistie zoals de mannelijke diakens dat deden, hadden zij wel op andere wijze toegang tot het priesterkoor. Vooral dit: ze konden het heilig Sacrament uit het tabernakel nemen en de communie uitreiken, vooral aan vrouwen die thuis moesten blijven.

Het is dus duidelijk dat deze vrouwen een volledig diaconaat uitoefenden, zoals de Kerk zich dat voorstelde.

Voor onze tijd staan de plichten van het diaconaat als volgt beschreven:

“Aan de diaken komt het toe, voor zover het hem door het bevoegde gezag wordt toegewezen, het doopsel plechtig toe te dienen, de eucharistie te bewaren en uit te reiken, in naam van de Kerk bij het huwelijk te assisteren en het in te zegenen, de teerspijze naar de stervenden te brengen, aan de gelovigen de Heilige Schrift voor te lezen, het volk te onderrichten en aan te moedigen, de eredienst en het gebed van de gelovigen voor te zitten, de sacramentaliën toe te dienen, de uitvaartdienst en de begrafenisritus te leiden..”
Vaticanum II, Lumen Gentium
, no 29.

John Wijngaards

Terug naar Vrouwelijke diakens - Overzicht?
Lees ‘Toen Vrouwen nog Diakens waren ’ in De Bazuin 23 Juli 1999.

Vertaling: Theo van Schaick fic

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research