Hoe vormen we ons een oordeel over de overlevering ?

Hoe vormen we ons een oordeel over de overlevering ?

de juiste uitleg van de overlevering
* bijbelse overlevering
* dynamische overlevering
* latente overlevering
* gerijpte overlevering

In een deugdelijke katholieke overlevering kunnen we vier typische elementen bekijken:

 • Een deugdelijke overlevering is schriftuurlijk.
  Dit betekent dat ze gebaseerd moet zijn op een juiste interpretatie van de geïnspireerde betekenis van de schrifttekst. In de geschiedenis van de kerk ontstaat zo’n juiste interpretatie vaak in samenhang met een nieuwe bewustwording van belangrijke kwesties. De nieuwe correcte interpretatie van de Schrift wordt tot stand gebracht door de onafgebroken werkzaamheid van de Heilige Geest in de Kerk.
 • Een deugdelijke overlevering is goed onderbouwd.
  Om de overlevering goed onderbouwd te doen zijn moeten de dragers daarvan de kwestie en de zaken waar het om gaat juist begrepen hebben. Zoals paus Pius XII in Divino Afflante Spiritu(1943) zegt:“Niet weinig vraagstukken immers, vooral op het gebied der geschiedenis, zijn nauwelijks of niet genoegzaam door de schriftverklaarders van vroeger eeuwen opgehelderd, hun ontbraken namelijk bijna alle gegevens, die voor een vollediger belichting vereist zijn.”.
 • Een deugdelijke overlevering kan vele eeuwen latent blijven.
  De geschiedenis van de Kerk laat zien dat we het verleden zorgvuldig moeten bestuderen. Verscholen onder de praktijk en verborgen in overigens duidelijke teksten ligt mogelijk een afwijkende maar deugdelijke latente overlevering, een overlevering die in overeenstemming is met de leer van het evangelie en eeuwen lang doorgegeven is zonder altijd expliciet als zodanig herkend te zijn.
 • In een deugdelijke overlevering merken we ontwikkeling op via een dynamische groei.
  Een deugdelijke overlevering is niet statisch. Ze groeit, niet in de zin dat ze substantieel verschilt van de inspiratie die van Jezus Christus en de apostelen afkomstig is, maar in de zin dat vele van haar latente implicaties geleidelijk aan met de hulp van de Heilige Geest duidelijk worden.

Vertaling: Theo van Schaick fic

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research