OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
De wijding van vrouwen in de Katholieke Kerk
Katholieke internet bibliotheek

Pleidooi voor vernieuwing van het ambt en het toelaten van vrouwen

Wij zijn een netwerk van geëngageerde rooms-katholieke theologen
die er vast van overtuigd zijn dat in de katholieke kerk
ook de vrouw het volledige priesterschap kan ontvangen.


Wij beschouwen de katholieke geloofsgemeenschap als onze eigen familie. Wij aanvaarden het gezag van de paus in Rome. Wij respekteren zijn persoonlijke integriteit als mens en leider. Maar wij zijn tot de slotsom gekomen dat de paus en zijn raadslieden in het Vatikaan een ernstige fout begaan door vrouwen niet toe te laten tot het priesterschap. Wij voelen ons in geweten verplicht onze argumenten hiervoor openbaar te maken.

“Men dient aan de gelovigen, geestelijken of leken, een rechtmatige vrijheid toe te kennen om te onderzoeken, te denken en hun gedachten kenbaar te maken” Tweede Vatikaanse Concilie, Gaudium et Spes, no 62.

Wij bieden meer dan duizend relevante teksten aan, waarvan een gedeelte in het Nederlands vertaald is. Zij sluiten in: alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters, teksten van kerkvaders, oude concilies en middeleeuwse theologen, rituelen en riten, historische dokumenten en wetenschappelijke literatuur van de laatste zestig jaren.

Uit iedere tien theologen in de kerk ondersteunen negen de wijding van de vrouw - wanneer zij erover durven spreken!

Wij bieden de volledige teksten aan van artikelen van 200+ huidige katholieke theologen die hun oordeel duidelijk maken. Er komen steeds meer getuigenissen bij.
Wij zijn de enige website die alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters volledig beschikbaar stelt.

De aangevoerde redenen om vrouwen uit het priesterschap te weren, kunnen de toets der kritiek niet doorstaan . . . Oordeel zelf maar!

Verantwoordelijkheid voor deze website berust bij Hans Wijngaards.

U kunt ons materiaal benaderen op twee verschillende wijzen:

   

U kunt de voorkeur geven aan een vereenvoudigde rondleiding
- die bestaat uit korte teksten en illustraties .

Treed binnen in ons museum!

Of U kunt de wetenschappelijke benadering kiezen - die meer theologisch en gedetailleerd is.

Treed binnen in onze bibliotheek!