OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Verklaring over mijn huwlijk
link bar Email Resignation My Focus Life Story Publications

Verklaring over mijn huwlijk

Vorige week vroegen vrienden van mij in India of het gerucht dat ik gehuwd zou zijn, waar was. Mijn antwoord luidde: ja. En ik heb besloten dat de tijd nu rijp is om het bekend te maken.

The two of us!

Op 21 februari 2000 ontving ik van Rome het indult dat mij onthief van de celibaatsverplichting. Niet lang daarna zijn Jacqueline Clackson, mijn langdurige vriendin en collega bij Housetop, en ik gehuwd in een eenvoudige kerkelijke viering in Nederland. Dit was een grote vreugde voor ons en onze families. Ik heb een brief geschreven aan alle leden van de Mill Hill Societeit om hun de achtergrond te verklaren van deze jongste ontwikkeling.

Op 17 september 1998 heb ik de Heilige Vader de hoogte gesteld van mijn besluit om terug te treden uit het actieve priesterambt uit protest tegen Ad Tuendam Fidem. Ik heb toen uitdrukkelijk verklaard dat het hierbij niet ging om het priestercelibaat. Ik wilde enkel officieel ontheven worden van mijn priesterlijke verplichtingen wegens een serieus gewetensconflict in verband met de priesterwijding van vrouwen. Na mijn brief aan Rome volgden persoonlijke bezoeken aan de betrokken Vaticaanse afdelingen, door de Algemeen Procurator van Mill Hill en, bij één gelegenheid, zelfs door mijn Algemeen Overste. Het steevaste antwoord dat wij ontvingen was dat Rome alleen de standaardprocedure kent van terugbrenging tot de lekenstand.

Toen het indult kwam, begin vorig jaar, was ik vrij om te trouwen. Ik zag geen verdere reden meer om te ontkennen hetgeen ik al een halve eeuw heb geweten, n.l. dat ik zowel een priesterroeping heb als een roeping tot het gehuwde leven. Zoals ik toentertijd geschreven heb aan mijn collega’s van Mill Hill, heeft het merkwaardige gedrag van Rome, paradoxaal genoeg, nieuwe vrijheid en vreugde in mijn leven gebracht.

John Wijngaards Donderdag 5 april 2001

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten

Vermeld a.u.b. dat dit documentontleend is aan www.womenpriests.org!


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research