Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Det største internasjonale nettsted for ordinasjon av kvinner

Velkommen til det største internasjonale nettsted for ordinasjon av kvinner

Vi er Romersk Katolske teologer som har en fast tro på at diskusjonen om kvinnelige prester må være åpen.

Vi elsker vår familie, den Katolske Kirke. Vi aksepterer Pavens autoritet fullt ut. Vi respekterer hans personlige integritet som en utmerket åndelig leder. Men vi er overbevist om at Paven og hans rådgivere i Rom gjør en alvorlig feil når de avviser kvinner som prester. Vi føler at vår samvittighet tvinger oss til å gjøre våre vel gjennomtenkte argumenter kjent. "Alle troende, lærd eller lek, har en lovlig rett til å spørre, rett til å tenke og rett til å uttrykke sin mening” Gaudium et Spes, no 62.

Vi tilbyr over 1000 dokumenter på engelsk som har med ordinasjon av kvinner å gjøre. De inneholder dekreter og synoder, uttalelser fra Kirkefedre og middelalderteologer, historiske kilder,  samtidsartikler, klassiske publikasjoner, diskusjoner om skrift, tradisjon og læreautoriteter, billedgallerier og mye mer. 

Ni av ti skolerte Katolikker i verden støtter ordinasjon av kvinner.

Les her hele teksten fra mer enn 130 nålevende Katolske teologer som begrunner hvorfor de er for kvinnelige prester.
Vårt nettsted er unikt ved at det gir tilgang til alle dokumenter fra Rom som forbyr ordinasjon av kvinner i sin helhet.

Døm selv ut fra argumentene fra  Congregation for Doctrine i Roma.

John Wijngaards har overordnet ansvar for dette nettstedet.

Du kan se disse innledningssidene i to modi

   

Du kan enten velge akademisk modus - som er mer presis og detaljert.

Velg akademisk modus!
 

ELLER du kan velge the ‘nøkkelpresentasjon’ modus - som gir en rask oversikt.

Velg ‘nøkkelpresentasjon’!
* LÆREAUTORITETENE  
Hvorfor vi våger å utfordre læreautoritetene.
  * SYV GRUNNER FOR - Syv udiskutable grunner som taler for å la kvinner få tilgang til prestetjenesten
* VÅR DEBATT MED ROM - Hvorfor avviser Paven & Congregation for Doctrine kvinnelige prester
Linker Kvinnelige diakoner Søsterkirker Sier ifra Kropp, Sex og Kjønn

BRYTE TAUSHETEN, BRYTE BRØDET  
– Kristus kaller kvinner som ledere

Women’s Ordination Worldwide (WOW)  
- Andre Internasjonale Ekumeniske Konferanse

22. til 24. Juli 2005 Carleton University, Ottawa, Canada.


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning