Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotek



email us

Katolsk internettbibliotek for ordinasjon av kvinnelige prester
Runde 1.

SYV GRUNNER FOR 
Syv udiskuterbare argumenter som taler for å tillate kvinner tilgang til det prestelige embete.
     
Runde 2.

LÆRE- 
AUTORI-
TETENE
Hvorfor vi våger
og må utfordre
Læreautoritetene
       
Runde 3.

VÅR DEBATT MED ROM

Hvorfor avviser Paven & "the Congregation for Doctrine" kvinnelige prester?
Hva er våre argumenter mot dette?
       
AKSJONSMENY Hva kan du gjøre for å støtte kampanjen?.
       
KIRKE REFORM
del én
Hvordan passer vår kampanje inn i andre områder i Kirkens liv som trenger en reform? Slik som utøvelse av autoritet, sex i ekteskapet, selvvalgt sølibat, homoseksualitet osv. Under arbeid
       


Vår Visjon

Vi er overbevist om at Gud åpenbarte Gode Nyheter, en inspirasjon som rent kan ta pusten fra oss og gi våre liv mening, et ideal som vi kan måle oss selv og vårt trosfellesskap opp mot, en kilde til håp som gjør oss til glade og stolte Kristi etterfølgere.
© womenpriests.org

 
 

Hva handler det om? Hva i all verden ønsker vi å oppnå? Hvem er webmaser for dette nettstedet?
Linker Kvinnelige diakoner Søsterkirker Sier ifra Kropp, Sex og Kjønn



Du er i ‘nøkkepresentasjon’ modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!

Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning