Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Bekreftet i den latente tradisjon

Bekreftet i den latente tradisjon

Skatten i åpenbart lære bæres i troen hos alle troende. Dette er dens naturlige tilhørighet. Det er kjent som troens fornuft, eller de troendes fornuft.

Kirken lærer at 'de troendes legeme, salvet som det er av Den Hellige, kan ikke ta feil i trosspørsmål.' (Lumen Gentium § 12)

Kirkens sanne tradisjon er noen ganger ikke det samme som det som uttrykkes offentlig, men i den Latente Tradisjon, tradisjonen som ligger dypt i de troendes hjerter.

Mary was venerated as priest! Ett eksempel på en eldgammel latent tradisjon er aksepten av Maria som prest.

Folk trodde virkelig at Maria var prest av fire hovedgrunner: Maria tilhørte en prestefamilie. Maria utførte prestelige funksjoner. Maria ga oss Nattverden og Maria tilsier syndenes forlatelse.

Aksepten av Maria som prest har vært tilstede gjennom hele Kirkens historie.

Tradisjonen hevdet Marias rolle som pest da hun bar fram Jesus som et offer ved visningen i Templet og ved hans korsfestelse på Golgata.

Denne aksepten fortsatte til 1927, da det plutselig ble forbudt av The Holy Office - muligens på grunn av forbindelsen til kvinnelig ordinasjon!


  Selv om hun var priviligert, var Jesu mor en kvinne. Hvis Maria kunne være prest, så kan alle døpte kvinner bli det.

Dette er sannheten i den Latente Tradisjon. Troende har alltid visst i dypet av sine hjerter at også kvinner kan bli prester.

 
    Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning