Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene

Hvorfor vi våger å utfordre læreautoritetene

når det gjelder å utelukke kvinner fra Hellige Ordener 

Kulturforandring

Ordinasjon av kvinner tilhører den type ‘lære’ som lett påvirkes av kulturelle oppfatninger.

 
“Hvorfor skal vi kaste oss inn i feminismen?!”
   

Fakta

De teologiske grunnene for å stenge kvinner ute fra hellige ordener strider med Skrift, Tradisjon og Teologi.

   

“Men Rom har da virkelig erklært dette som Ufeilbar Lære?!”
   
 

Lærdom fra historien

Læreautoritetene har gjort mange alvorlige feil i lignende saker av antatt ‘lære’.

 
“Hvis dere påstår slikt, hvordan kan vi noen gang stole på læreautoritetene igjen?!”
   

Sann lojalitet

Teologer og troende har et samvittighetsansvar til å si fra når de er uenige i at ubegrunnet ‘lære’ forsvares.

   
“Hva så med blind lydighet?!”
   
 

Fornuftig tro

De troende representerer en tro som ikke kan ta feil, og de avviser utestengingen av kvinner fra de hellige tjenestene.

 
“Dere undergraver autoriteten i hierarkiet!”
       


Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene Ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning