Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Ett presteskap i Kristus

Ett presteskap i Kristus

Den første av syv grunner for at kvinner bør tjenestegjøre som prester

I Gammeltesamentlig tid var kvinnene helt klart annen-rangs i forhold til religion. Fordi kvinner ikke var omskåret, ble de ikke selv delaktige i Pakten. De kunne ikke bære fram sine egne offergaver. De var alltid underlagt menn, også i religiøse spørsmål.

Dåpens mysterium Jesus Kristus forandret alt dette.
Enhver kvinne som blir døpt blir en annen Kristus, akkurat som menn blir det.
“Alle som døpes til Kristus, blir ikledd Kristus. Det er ikke lenger noen forskjell på Jøde og ikke-Jøde, slave og fri, mann og kvinne.” Gal. 3,28 Enhver døpt kvinne deler Kristi presteskap, kongerike og profetiske tjeneste fullt ut.

Dåpen betyr en fundamental åpenhet for alle sakramentene, det tjenende presteskap inkludert.
Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning