Kvinnelige presters

Katolske internettbibliotekemail us

Befridd fra fordommer

Befridd fra fordommer

OK, i fortiden har Kirken nektet å ordinere kvinner som prester.
Men hvorfor?
Når vi skal bedømme Kirkens tidligere praksis, må vi studere grunnen til hvorfor ting ble gjort slik de ble.
Når det gjelder kvinner, er det vi finner foruroligende. Kvinner ble ekskludert fra prestelig tjeneste av totalt ugyldige grunner.

Ondskapen i fordommer En trefoldig fordomsbarriære stengte kvinner ute fra prestetjeneste.

1. Kvinner ble regnet som underlegne i forhold til menn på alle måter: fysisk, intellektuelt og følelsesmessig.
Fordi man trodde at bare mannens spermie 'inneholdt' det kommende barn, ble kvinnene betraktet kun som ufullkomne mennesker.
Kort sagt ble, kvinner sett på som underlegne.

2. Fordi Eva var skyld i at menneskene falt ut av nåden, mente man at alle kvinner bar med seg forbannelsen av hennes synd.
Kvinnene ble betraktet som syndfulle skapninger.

3. Folk trodde at menstruasjonen gjorde dem urene.
Som urene skapninger ble kvinnene holdt langt borte fra alteret og de hellige tjenestene.


  Kirken trenger stadig å befri seg fra sosiale og kulturelle fordommer som forurenser dens lære og praksis.

Opp til 1854 lærte pavene at Gud tillot slaveri, noe som nå er totalt forbudt av Kirken.

Kirken har gjort mange lignende feil opp gjennom historien.

Kvinner i dag fortjener å bli befridd fra læremessige fordommer som fortsatt forbyr dem å dele tjenester som tilhører dem i Guds sanne plan.
 
    Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt


Du befinner deg i forenklet "nøkkelpresentasjon" modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning